[gnestahandel] Re: Efterlysning

 • From: Jan Hejdström <arvid.gerdtman@xxxxxxxxx>
 • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 10 Mar 2015 16:47:56 +0100

Hej. Kolla med Werner på Rent a Tent om du inte hittar något annat. Han har 
dansgolv till sina tält. Okänd kostnad men han kan ju få bra reklam under 
kvällen.
MVH. Janne
 ----- Original Message ----- 
 From: Charlotte Sunvisson (Synia) 
 To: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, March 10, 2015 2:35 PM
 Subject: [gnestahandel] Efterlysning


 Hej,
 Då vi jobbar för fullt med tjejkvällen så efterlyser vi nu play woodskivor 
eller liknande att lägga ut på Strömmentorget för våra dansare 
 Önskemått 5x5 meter (totalt) 

 Hör av till mig på charlotte@xxxxxxxx


 Med vänlig hälsning,


 Charlotte på Synia

Other related posts: