[gnestahandel] Efterlysning

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Mar 2015 14:35:48 +0100

Hej,
Då vi jobbar för fullt med tjejkvällen så efterlyser vi nu play woodskivor
eller liknande att lägga ut på Strömmentorget för våra dansare
Önskemått 5x5 meter (totalt)

Hör av till mig på charlotte@xxxxxxxx

Med vänlig hälsning,

Charlotte på Synia

Other related posts: