[gnestahandel] Anteckningar från Gnesta Handel möte 2/9

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Sep 2014 11:24:26 +0200

Tack för ett bra möte och roligt med så stor uppslutning.

Nästa möte torsdag 6/11 strax efter 18 och vi träffas då på Gustafsvik.

Charlotte Sunvisson
Synia

Attachment: Gnesta Handel 2:9 14.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Anteckningar från Gnesta Handel möte 2/9 - Charlotte Sunvisson (Synia)