[gnestahandel] Ang P-skivor!!

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Sep 2016 12:05:16 +0200

Hej

På senaste mötet vi hade den 30/8 kom det fram att det var svårt/ omöjligt
för oss handlare att hämta P-skivor att dela ut till våra kunder. Denna
fråga är nu löst och ni kan hämta P-skivor på Medborgarkontoret.

Ha en fin dag

Charlotte på Synia

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Ang P-skivor!! - Charlotte Sunvisson (Synia)