[giovanicoop] il nostro corso "in Movimento" in tv...

  • From: Elisa.Brugnara@xxxxxxxxx
  • To: giovanicoop@xxxxxxxxxxxxx, piccolopres@xxxxxxxx, andrea.rigobello@xxxxxxxx, andrea.rigobello@xxxxxxxx, Cristian.Zini@xxxxxxxxx, Faustino.Terragnolo@xxxxxxxxxxxx, Federico.Agostini@xxxxxxxxx, Gerardo.Tollo@xxxxxxxxxxxxxxxxx, Giorgio.Bressan@xxxxxxxxxxxxxxxx, paolo1.facchinelli@xxxxxxxxxxxxxxxx, Roberta.Girardini@xxxxxxxxx, stefano@xxxxxxxxxxxxxxxx, Christian.Ropelato@xxxxxxxxxxxx, Christian.Ropelato@xxxxxxxxxxxx, gsqsgu@xxxxxx, andrea.schir@xxxxxxxxxxxxxxx, nicola.alessandrini@xxxxxxxxxxxxx, Riccarda.Raffaelli@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Andrea.Lissandrini@xxxxxxxxxxxxx, Denis.Pettena@xxxxxxxxxxxxx, Christian.Zorzi@xxxxxxxxxxxxx, Nicola.Simoni@xxxxxxxxx, Roberta.Paoli@xxxxxxxxx, Elisa.Zerlottin@xxxxxxxxx, Elisa.Brugnara@xxxxxxxxx, Alberto.Betta@xxxxxxxxx, nicola.pezzi@xxxxxx, silver.85@xxxxxxxxxx, chiocchetti@xxxxxxxxxxxxxx, alfaomega81@xxxxxxxxxxx, l_widmann@xxxxxxxxxxx, pamela.gurlini@xxxxxxxxxxxx, carlo@xxxxxxxxxxxx, matteo.giacomoni@xxxxxxxxxxx, calubolo83@xxxxxxxx, Daniela.Serafini@xxxxxxxxx, grandebaffo@xxxxxxxxxxx, andrea_zanolli@xxxxxxxxxxx, roberto.deoliva@xxxxxx, massimo.giaimo@xxxxxxxxxxxxxx, Sara.Perugini@xxxxxxxxx
  • Date: Fri, 9 Jun 2006 12:32:11 +0200

noi saremo in onda i giorni 8 e 10 luglio su TCA!!!
Other related posts:

  • » [giovanicoop] il nostro corso "in Movimento" in tv...