[ghosTunix.org] ubuntu 8.04非常好用,欢迎尝试

  • From: "Thomas X. Iverson" <txi@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: ghostunix@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 04 May 2008 22:35:47 +0800

好不容易完成了书稿,晚上装了ubuntu 8.04,只能用两个字形容——完美
不需要配置任何驱动,很多东西相比较于7.10更为方便了
但是我周围有朋友说有很多问题,我笔记本倒是表现卓越的很


Other related posts: