[geoteach] Re: ??????? ??????????

  • From: נגה כהן <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 28 Jan 2005 15:33:40 +0200

הי דני , טוב לשמוע אותך מחדש ברשת. הפורום מתחיל בשעה 1600 כרגיל. להתראות 
נגה.
----- Original Message ----- 
From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 28, 2005 9:42 AM
Subject: [geoteach] Re: ??????? ??????????


> לנגה שלום,
> באיזו שעה מתחיל הפורום ?
> דנ"ש
> ----- Original Message -----
> From: "נגה כהן" <nogacohen@xxxxxxx>
> To: <hannah@xxxxxxxxxxxx>; <geography@xxxxxxxxxx>; 
> <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, January 27, 2005 1:15 AM
> Subject: [geoteach] תזכורות להשתלמויות
>
>
>> שלום לכל מורי הגיאוגרפיה ,
>> ברצוני להזכיר שביום ג' בקרוב , מתקיים פורום המורים מספר 2 בבנין מט"ח ברמת
> אביב. נושא הפורום: איכות הסביבה, ודליה תדבר על בחינת הבגרות הקודמת - 
> ומסקנות
> לגבי הקרובה, מקווה לראות את כולכם!!!!!!!!!!!!!
>> ביום רביעי באותו שבוע נפתחת השתלמות למורי מבר המגישים לבגרות - והפעם
> בחיפה. יש עדיין מקומות ומותר גם להגיע להשתלמות ללא הרשמה מראש- תרשמו כבר 
> שם.
> למורים שרוצים חשיפה וריענון בדרכי עבודה וחשיבה אלטרנטיביות - תהיה זו 
> השתלמות
> מרתקת.
>>
>> זה הכל לשבוע זה. חג טו בשבט שמח . נגה כהן.
>> ****************************
>> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>> ****************************
>
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> **************************** 

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: