[geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] עלון מספר 3

 • From: hayamich <hayamich@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 20 Jan 2005 12:26:04 +0200

 ----- Original Message ----- 
 From: "hayamich" <hayamich@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 Sent: Monday, January 17, 2005 4:30 PM
 Subject: [geoteach] Re: [geoteach] עלון מספר 3


  דליה בעלון הבא אני רוצה לכתוב על העירוטופ
  אנא ידעי אותי לאן לשלוח כתבות לידעתך בשנה הבאה בעזרת אתי ברומפמן יכתבו
 תלמידים בצפון עם המדריכים של הניידת
  חיה יוגב
  ----- Original Message ----- 
  From: "Dalia Fenig" <daliafe@xxxxxxxxxx>
  To: "מורים" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  Sent: Monday, January 17, 2005 3:40 AM
  Subject: [geoteach] עלון מספר 3


  שלום לכולם,
  עלון המורים לחטיבה העליונה (מספר 3 ) נשלח לכל בתי הספר העל יסודיים
(2000
 עותקים). מקווה שתהנו ממנו. בקרוב נכניס אותו לאתר המפמ"ר.
  בהזדמנות זו אני מודה לדגנית שדה על העבודה הרבה שהשקיעה באיסוף החומר
 ובהבאתו לדפוס וכן לשרה ברום שעברה על החומר והעירה.
  קריאה נעימה
  דליה פניג
  ------------------------------------------------------------------------
--
 ----
  דליה פניג
  מפמ"ר להוראת גיאוגרפיה ומולדת חברה ואזרחות
  משרד החינוך התרבות והספורט בניין לב רם
  רח' דבורה הנביאה 2 י-ם
  טל : 025603598 פקס: 025603596
  נייד: 056282236
   daliafe@xxxxxxxxxx
   www.education.gov.il/geographya
  ****************************
  רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
  לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
  חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
  ****************************
 ****************************
 רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
 לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
 חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
 ****************************
****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: