[geoteach] Re: [geoteach] Re: טיול בעקבותגיאותושפל

  • From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 20 Feb 2005 23:54:18 +0200

בעקבות גאות ושפל
לפני כ חמש שנים טיילתי  באזור נורמדי  גבול ברטון וכמובן הייתי גם מון סן 
מישל. לצערי לא זכיתי להיות בשעת גאות. למרות זאת, המקום הוא מרשים וזאת חוויה 
אדירה , בפרט אם עולים לכנסייה. הייתי בתקופת שיא התיירות ביולי ועדיין היה 
נהדר. לא ברור לי מדוע כתבו שהגאות לא ניכרת שם כיום, היות שנ יתן לראות  על 
החוף את עקבות הים שנסוג. יתרה מזו החננו את הרכב במקום שבו הייתה הזהרה להוציא 
אותו עד שעה מסויימת מכיוון שהים עשוי להציף.
בכלל צרפת היא ארץ יפיפיה , למרות הצרפתים, .יש בה מגוון של נופים ואקלימים . 
מי שאוהב היסטוריה ואומנות זו חגיגה שמתחילה בפרה היסטוריה ומגיעה עד ימנו. 
צרפת הינה ארץ שאנחנו חוזרים ומבקרים בה כאשר הכיס מאפשר. כל פעם אנו מתמקדים 
בחבל אחר וחוזרים נפעמים.
נאורה
----- Original Message ----- 
From: "Hannah Sivan" <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, February 20, 2005 8:56 PM
Subject: [geoteach] Re: טיול בעקבותגיאותושפל


> זה אכן סוג מעניין מאוד של טיול. הזדמן לי לטייל באיזור הגאות והשפל בחוף
> הצפוני של הולנד - יש שם מספר מסלולי טיול בין היבשת ושורת האיים שבים
> הצפוני.זה לא דומה לשום טיול אחר שטיילתי אי פעם.
> א -- ב -- ל !!!!! שימו לב - הובלה של טיול כזה היא עניין למדריכים מקצועיים
> ומומחים בתחום. אל תתפשרו!
> באותו טיול שבו טיילתי - לקח המדריך שיקול דעת מוטעה,  שני מטיילים טבעו - 
> וזה
> היה רק במקרה שכל האחרים ניצלו.
>
> אשמח להוסיף פרטים
> חנה
>
>
>
>>From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
>>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>Subject: [geoteach] טיול בעקבות גיאותושפל
>>Date: Sat, 19 Feb 2005 13:38:49 +0200
>>
>>למי שמחפש אתרים ונושאים חדשים לטיול בחו"ל
>>http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?contrassID=2&subContrassID=3&sbSubContrassID=10&itemNo=541660
>>ברוך שקד
>>
>>_________________________________________________________________
>>Don't just search. Find. Check out the new MSN Search!
>>http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/
>>
>>****************************
>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>****************************
>
> _________________________________________________________________
> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
> http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
>
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> **************************** 

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: