[geoteach] Re: [geoteach] Re: למורי מועדון מוריםמוצקין

  • From: "ganit sade" <dsadeh@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 26 Jan 2006 20:43:03 +0200

ברוך
צר לי לאכזב אותך, אך כן. הכל ארנון...
דגנית
----- Original Message ----- 
From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, January 26, 2006 8:30 PM
Subject: [geoteach] Re: למורי מועדון מוריםמוצקין


> מה זה אכלתי אותה. בשתי ההרצאות הללו אני מת להיות ויש לי שייבת ציונים ושבוע
> אח"כ חלוקת תעודות . אני אשתדל להבריז מישובות ציונים. האם כל 3 השעות הן של
> ארנון?
> ברוך שקד
>
>
>>From: "ganit sade" <dsadeh@xxxxxxxxxxx>
>>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>Subject: [geoteach] למורי מועדון מורים מוצקין
>>Date: Thu, 26 Jan 2006 18:36:11 +0200
>>
>>לכל המשתלמים במוצקין
>>תזכורת: ביום א הקרוב - הרצאתו של פרופ' ארנון סופר: חידושים בנושא המים 
>>והנפט
>>במזה"ת
>>שבוע אח"כ, 5/2 (יצא הפעם קצת צפוף...) - הרצאתה של ד"ר דלית גסול: מגמות
>>בפיתוח תיירות בישראל, היבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים בהדגמה על ים המלח.
>>אנא רשמו לפניכם: הרצאתו של ד"ר משה גבאי נדחית ל - 23/4 בשל פורום המורים
>>הארצי שהוזז ל - 2/4 (בחירות...)
>>להתראות
>>דגנית שדה
>>****************************
>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>****************************
>
> _________________________________________________________________
> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
> http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
>
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
>
>
>
> -- 
> Internal Virus Database is out-of-date.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.14.21/235 - Release Date: 1/19/2006
>
> 

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: