[geoteach] Re: [geoteach] Re: גבולות המדינה

 • From: מיה ברתל <mia_brtl@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 27 Jun 2005 13:39:25 +0200

 עזה נזכרת פעמים רבות בימי כיבוש הארץ בידי שבטי ישראל. הייתה אחת מערי
הפלשתים הגדולות. נזכרת הרבה בנבואה הישראלית. נביאים דיברו עליה קשות ואיחלו
לה סוף מר מאוד. "ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה" (עמוס) ועוד. במאה
השביעית נכבשה בידי הערבים המוסלמים ששמו קץ לשלטון הביזנטי בה. במאה השמינית
הייתה עיר מוסלמית ובה מיעוט יהודי ומיעוט נוצרי.  במאה התשיעית הייתה בה
קהילה יהודית. ממנה יצא רבי משה הנקדן העזתי מחכמי המסורה הראשונים. קצת
מתושביה היהודים ירדו למצרים והיו בה לקהילה יהודית חשובה. במאה האחת עשרה
נכבשה העיר על ידי הצלבנים. במאה השלוש עשרה הייתה בשלטון הממלוכים. בשנת
1218 ביקר בה רבי יהודה אלחריזי, ממשוררי ספרד הגדולים. בשנת 1322 כותב עליה
אשתורי הפרחי שחי בבית שאן: "עזה בכלל ארץ ישראל היא". הכוונה שהיא שייכת
לערים החייבות במצוות התלויות בארץ ישראל.  בשנת 1395 כותב עליה תייר צרפתי
שהיא עיר פרזות גדולה מירושלים ומתגוררים בה יהודים. ( גם יהודים ולא רק
יהודים). בשנת 1481 כותב רבי משולם מאטיליה שביקר בה ומספר שיש בה 60 משפחות
של יהודים ו 4 משפחות של שומרונים. הוא מספר שליהודים יש שדות וכרמים והם
עושים יין טוב. בשנת 1488 ביקר בה רבי עובדיה מברטנורא, הפרשן של המשנה. הוא
מספר "הלכנו ממקום למקום במדבר עד עזה בלי שום פגע... והיא עיר גדולה ויפה,
גדולה מירושלים. ואין לה חומה סביבה". בשנת 1875 כותבים חברי המשפחת של ה
P.E.F. שכל תושביה מוסלמים למעט כמאתיים נוצרים.
בשלהי המאה התשע עשרה הייתה קיימת קהילה יהודית בעזה. בשנת 1886 היו בה 19.000
תושבים וביניהם 16 משפחות יהודיות. היהודים עסקו במסחר יחד עם בדואים מהנגב.
בתקופת המנדט הבריטי, לפי מפקד משנת 1922 חיו בה 17.480 תושבים ומתוכם 54
יהודים.
מאורעות הדמים שפרצו בארץ בין ערבים ליהודים גרמו שהיהודים המעטים נטשו את עזה
והיא הפכה למבצר של הלאומנות הערבית הקיצונית. בשנת 1931 חי בה יהודי אחד.
ברצועת עזה חיו לפי מפקד משנת 1931 - 94.634 תושבים ומתוכם 421 יהודים.
כלומר - הקיום היהודי בעזה כמעט לא פסק במרוצת השנים.  פרופסור אברהם אלקיים,
מן החוג ליהדות באוניברסיטת בר אילן בא ממשפחה עזתית. הוא נולד בעזה אך כיום
אינו מתגורר בה.

לצערי אין לי זמן לכתוב לך בצורה יסודית כיוון שמחר השכם מאוד בבוקר אני נוסעת
לרוסיה ועכשיו - אני נוסעת לחיפה לבקר את אבי. הוא מרגיש הרבה יותר טוב כך
שאני יכולה לנסוע.
מקווה שהייתי לך לעזר.
מבקשת לא לשלוח לי אימיליים עד 6.7.05.
להתראות,
מיה
From: "nimrod negev" <nimrodnegev@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, June 27, 2005 10:59 AM
Subject: [geoteach] Re: גבולות המדינה


> שאלה קטנה על גבולות גדולים: מתי בדיוק בכל ההיסטוריה של ישראל הייתה עזה חלק
> מהממלכה היהודית? (פרט למס' שנים בודדות אצל אלכסנד ינאי).
>
>
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: