[geoteach] Re: [geoteach] FW: קישורית לדף הביתגאוגרפיה אקטואלית

 • From: "Pnina Gazit" <gazit_y@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 18 Sep 2006 16:30:44 +0200

הי
כל הכבוד על היוזמה.
אני 'מתה' לראות ולא מצליחה. מה עושים ?
ביי פנינה

----- Original Message ----- 
From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>; <daliafe@xxxxxxxxxx>; 
<daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, September 18, 2006 1:20 PM
Subject: [geoteach] FW: קישורית לדף הביתגאוגרפיה אקטואלית


>
>
> הנה הקשורית הנכונה
>
> http://ks.hinuch.net/files/galili/geography/lebanon/index.html[1]
> חוות דעתכם חשובה לנו
>
>
>
> אלונה ברוכמן
> ----------------------------------------------------------------------------
> From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
> Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
> To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: [geoteach] שעור מתוקשב מבוססגוגל יחידת לימוד
> Date: Mon, 18 Sep 2006 11:36:44 +0200
>>
>>עלה לאוויר באתר גלילי יחידת לימוד שאני בניתי בעקבות התוכנה
>>
>>אתם מוזמנים להתרשם
>>
>>אם אתם עושים שימוש אין בעייה רק ציינו את המקור
>>
>>זוהי תרומתי הצנועה לרשת
>>
>>הנה הקישורית
>>
>>אלונה
>>
>>http://ks.hinuch.net/web/galili/מקצועות+הלימוד/גיאוגרפיה/גיאוגרפיה+אקטואלית/
> ?[1]
>>?
>>
>>
>>
>>
>>---------------------------------------------------------------------------
> -
>>From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
>>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>CC: daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxx
>>Subject: [geoteach] Re: הטכנולוגיה המופלאה
>>Date: Mon, 18 Sep 2006 08:05:43 +0200
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>לאלה הממשיכים בויכוח בעד או נגד הגוגל והטכנולוגיה אני אומרת
>>>
>>>בואו נהייה יצירתיים יותר כמורים ונחשוב איך לרתום אותה לעזרתינו
>>>
>>>זה אמור לשרת אותנו ולא להסיח את דעתינו
>>>
>>>אני לדוגמא: בניתי יחידת לימוד הכוללת שלושה שעורים המתבססים על הממשק החדש
>>>
>>>כרגע זה בשלבי עיצוב אחרונים ולכשיהיה מוכן אעלה את זה לאתר של בית הספר
> ואשמח
>>>לפרסם קישור ברשת
>>>
>>>יש לי עוד רעיונות רבים איך להשתמש עם הממשק במהלך השנה וגם רעיונות אלה 
>>>אשמח
>>>לשתף עם אחרים
>>>
>>> זה רק עניין של יצירתיות, חשיבה מקורית ויוזמה
>>>
>>>זה לא פוסל אמצעים אחרים כמו : מצגות, סרטים, שקפים וסיורים
>>>
>>>אבל זה כן מקדם אותנו ל 2007
>>>
>>>אסור לנו להשאר ב 1807....
>>>
>>>בכל זאת העולם מתקדם.......
>>>
>>>אלונה ברוכמן
>>>
>>>
>>>--------------------------------------------------------------------------
> -
>>-
>>>From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
>>>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] הטכנולוגיה המופלאה
>>>Date: Sun, 17 Sep 2006 22:37:06 +0200
>>>>אנני חושבת שזה מסיח את הדעת , אלא יש להשתמש בזה באופן מושכל . לכן גם 
>>>>אני
>>>>מתפעלת מהשינויים שהכנסו בגוגל , אבל השאלה הבאה היא איך זה ישרת אות
>>התלמידים
>>>>בהעברת הנושא . איך זה ימחיש להם באופן טוב יותר מסרטי הטלוויזיה 
>>>>......ןעוד
>>>>ועוד
>>>>נאורה
>>>>----- Original Message -----
>>>>From: "Ariel Freundlich" <ariel1961@xxxxxxxxxxxx>
>>>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>>>Sent: Sunday, September 17, 2006 12:49 AM
>>>>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] הטכנולוגיה המופלאה
>>>>
>>>>
>>>>>נאורה,
>>>>>מסכים איתך ב-100%. לפעמים עודף טכנולוגייה מסיח את הדעת.
>>>>>
>>>>>בברכה
>>>>>
>>>>>אריאל פרוינדליך
>>>>>
>>>>>
>>>>>----- Original Message -----
>>>>>From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
>>>>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>>>>Sent: Thursday, September 14, 2006 7:31 PM
>>>>>Subject: [geoteach] הטכנולוגיה המופלאה
>>>>>
>>>>>
>>>>>>            Insert a catchy tag line here
>>>>>>
>>>>>>             neora Golan
>>>>>>             teacher ifat
>>>>>>             golannorag@xxxxxxxxxxxx
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>       Add me to your address book... Want a signature like 
>>>>>> this?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>למורים שלום
>>>>>>אכן הטכנולוגיה היא מופלאה, אבל היא רק אמצעי . אני חושבת שהשאלה שאנו
>>>>>>שואלים
>>>>>לפני שאנו מכינים שיעור היא מה אנחנו רוצים שהתלמיד ידע.
>>>>>>התשובה באופן ודאי היא אינה עד כמה הטכנולוגיה מופלאה. את זה התלמידים
>>>>>יודעים. לכן אני מתלבטת , כבר מספר ימים, מה אני רוצה ללמד את התלמידים
>>אודות
>>>>>לבנון והמלחמה בהקשר של הגיאוגרפיה, והתלמידים לא ראו ולא ושמעו
> בטלוויזיה.
>>>>>>האם לתת להם למדוד מרחקים מאזורי שיגור הטילים כדי שלא יופתעו כמו ראש
>>>>>ממשלתנו שצור כה קרובה?
>>>>>>האם לתת להם ללמוד את פני השטח בדרום לבנון כדי להבין למה המלחמה
> הקרקעית
>>>>>כה קשה ? האם לתת להם להשוות בין רצועת עזה לבין דרום לבנון כדי להבין 
>>>>>מדוע
>>>>>קשה
>>>>>למגר טרור בכלל ובדרום לבנון בפרט ?
>>>>>>אם למי מהמורים יש רעיון תכליתי מעבר לרעיון של הטכנולוגיה המופלאה אשמח
>>>>>>מאוד
>>>>>לשמוע.
>>>>>>נאורה
>>>>>>****************************
>>>>>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>>>>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>>>>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>>>>****************************
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>****************************
>>>>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>>>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>>>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>>>****************************
>>>>>
>>>>>__________ NOD32 1.1454 (20060321) Information __________
>>>>>
>>>>>This message was checked by NOD32 antivirus system.
>>>>>http://www.nod32.com
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>****************************
>>>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>>****************************
>>>
>>>
>>>--------------------------------------------------------------------------
> -
>>-
>>>FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar MSN Toolbar[1] Get it now!
>>>
>>>--- Links ---
>>>  1 http://g.msn.com/8HMAEN/2755??PS=47575
>>>****************************
>>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>****************************
>>
>>
>>---------------------------------------------------------------------------
> -
>>Don't just search. Find. MSN Search[2] Check out the new MSN Search!
>>
>>--- Links ---
>>  1
> http://ks.hinuch.net/web/galili/מקצועות+הלימוד/גיאוגרפיה/גיאוגרפיה+אקטואלית/
>>  2 http://g.msn.com/8HMBEN/2749??PS=47575
>>****************************
>>רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
>>לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
>>חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
>>****************************
>
>
> ----------------------------------------------------------------------------
> Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger[2] Download
> today it's FREE!
>
> --- Links ---
>  1 http://ks.hinuch.net/files/galili/geography/lebanon/index.html
>  2 http://g.msn.com/8HMBEN/2737??PS=47575
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> **************************** 

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: