[geokonsnetvaerk] Re: [geokonsnetvaerk] INVITATION til netværksmøde for geologiske konservatorer

  • From: Maiken Ploug Riisom <mpriisom@xxxxxxxxx>
  • To: geokonsnetvaerk@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 7 Aug 2017 21:00:42 +0200

Never mind... jeg har lige fået mailen via mailinglisten :D

Kh Maiken

Den 7. august 2017 kl. 20.40 skrev Trine Sørensen <
trsr@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:

Kære alle sammenEfter lidt tvivl om, hvad vi egentlig besluttede til sidste års møde på
Mors, har jeg taget en rask beslutning og inviterer hermed til netværksmøde
i Gram.Grundet den lidt sene udmelding er datoen også lagt lidt sent:

*Torsdag-fredag den 27.-28. oktober 2017*Meld hurtigt tilbage om tidspunkt eller sted ikke passer jer, så må vi
justere bedst muligt JJeg skal gøre mit bedste for at planlægge et par hyggelige dage, og, som
sædvanligt, er alle meget velkomne til at byde ind med indlæg. Så læg
straks hovederne i blød!Med håb om at se jer alle (og dem jeg måske har glemt på listen, I måtte
videresende denne invitation til),TrineP.S. Beklager, hvis du har modtaget denne invitation 2 gange, men så
betyder det blot, at du er succesfuldt indmeldt på vores mailingsliste for
netværk for geologiske konservatorer: geokonsnetvaerk@xxxxxxxxxxxxx. Og
at det hele virker endnu J*Trine Sørensen**Conservator of natural history (MSc).*

*Conservation Department,*

*Museum of Southern Jutland,*

*Fabriksvej 17-21,*

*DK-6510 Gram*


*Denmark **Telephone.: (++45) 73 82 01 60 <+45%2073%2082%2001%2060>*

*Mobile: (++45) 21 49 33 54 <+45%2021%2049%2033%2054>*

*e-mail: trsr@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<https://webmail.ku.dk/OWA/redir.aspx?C=Ebc28xvqmImuD-t9jGd_ao-b5Ms94z52LxEj92MOysAr6CLm0JLUCA..&URL=mailto%3atrines%40snm.ku.dk>**http://www.museum-sonderjylland.dk/ ;<http://www.museum-sonderjylland.dk/>
*[image: Logo: Museum Sønderjylland]GIF image

Other related posts:

  • » [geokonsnetvaerk] Re: [geokonsnetvaerk] INVITATION til netværksmøde for geologiske konservatorer - Maiken Ploug Riisom