[geokonsnetvaerk] Program til Geologisk Konservator nætværksmøde

  • From: Trine Sørensen <trines@xxxxxxxxx>
  • To: "geokonsnetvaerk@xxxxxxxxxxxxx" <geokonsnetvaerk@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Aug 2016 07:54:05 +0000

Henrik fra Molermuseet på Mors har følgende program klar til os:


Møde i netværk for geologiske konservatorer 1. - 2. september 2016 på Mors.

Museum Mors, Fossil- og Molermuseet, Skarrehagevej 8.ProgramTorsdag 1. september

12.00 Ankomst til museet.

Frokost (OBS: medbring egne madpakker)Indlæg: (20 minutter per indlæg)Knud Botfeldt, Nyt fra Konservatorskolen.Henrik Madsen, Præsentation af værksted i udstilling.Jan Audun Rasmussen, Hvordan laver man et præparat til mikroskop.Maiken P. Riisom, Flytning af geologiske emner.May-Liss og Bjørn Funke, Udstilling af Ichthyosauer.Zina Fihl, ?? indlægFrank Osbæck, ?? indlæg18.00 Spise på Feggesund Kro eller Cafe Lagunen i Ejerslev.

Senere er der hygge på programmet

Fredag 2. september09.00 Morgenmad på museet10.00 - 14.00 (ca.) Felttur til Ejerslev molergrav

Trine Sørensen
Conservator of natural history (MSc)
Zoological Museum
Natural History Museum of Denmark<http://www.it.ku.dk/>
University of Copenhagen<http://www.ku.dk/english/>
Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Telephone.: (++45) 60 85 38 29
e-mail: trines@xxxxxxxxx<mailto:trines@xxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [geokonsnetvaerk] Program til Geologisk Konservator nætværksmøde - Trine Sørensen