[ganshekumi] הזמנה להרצאה- ליקויי ראיה

 • From: מיכל ויסמן ניצן <michalwni@xxxxxxxxx>
 • To: תפוצה גן <ganshekumi@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 12 Oct 2010 10:11:45 -0200

*שלום לכולם!*

ביום א' ה 31.10.10 בשעה 19:30 תתקיים בגן הרצאה בנושא ליקויי ראיה על רקע
פגיעה מוחית בקרב ילדים בגיל הרך. ההרצאה תינתן על ידי ורדית קינדלר, מרכזת
צוות הרפוי בעיסוק בגן, המתמחה בטיפול בילדים עם ליקויי ראיה. אנו מזמינים את
כולכם, הורים וצוות לקחת חלק בהרצאה זו, השופכת אור על היבט ייחודי וחדשני
בהתייחסות התפקודית ובטיפול בילדים עם ליקויים על רקע פגישה מוחית.

ההרצאה תתקיים במכון ההדרכה, בקומה 4 בגן.

*אורחים מחוץ לגן (סבים, חברים...) מוזמנים גם הם, אנא עדכנו אותנו בכוונתכם
להשתתף אצל עדינה במזכירות הגן. **למראית עין* -
אסטרטגיות התערבות לשיפור הראיה התפקודית בילדים בגיל הרך עם אבחנה של  ליקוי
ראיה מוחי

*ורדית קינדלר OT ,MEd* מרכזת צוות רפוי בעיסוק, הגן השיקומי,אלווין ישראל
ירושלים

אומר – מרכז לתקשורת תומכת וטכנולוגיה שיקומית ,ירושלים
* * * * רקע: ליקויי ראיה בילדים עלולים להיות תוצאה של ליקוי ראייתי במבנה
העין או כתוצאה מליקוי מוחי. ליקוי ראיה על רקע של פגיעה מוחית Cerebral Visual
Impairment (CVI) - הינו פגיעה עצבית הנגרמת כתוצאה מנזק למערכת העצבים
המרכזית ולה השלכות על כל תחומי התפקוד. 50%-70% מהילדים הסובלים מנזק מוחי
לוקים גם בליקוי ראיה מוחי. ילדים עם פגיעה במערכת העצבים המרכזית מאובחנים
לעיתים כלוקים בעיוורון קורטיקלי זאת אף על פי שבפועל לאותם הילדים יש יכולת
לראייה תפקודית בדרגות שונות. לכן המונח ליקוי ראיה מוחי מתאים יותר להגדרת
תופעה זו. ההתייחסות לליקויי ראיה על רקע פגיעה מוחית בקרב ילדים, עדיין
מצומצמת בקרב אנשי המקצוע והמשפחות, ועולה צורך להרחבת הידע בנושא והתאמת
אסטרטגיות טיפול עבורם.

מטרת ההרצאה: הצגת ליקוי ראיה על רקע מוחי (CVI) בקרב ילדים, ותיאור אסטרטגיות
של התערבויות מעשיות בריפוי בעיסוק לשיפור הראייה התפקודית.

*תיאור ההתערבות*: גישות טיפול מסורתיות לשיפור ראיה בילדים עם ליקוי ראיה מבני
מתבססות בעיקרן על תרגול ראיה והעשרה ויזואלית של הסביבה. גישות אלו אינן בהכרח
מתאימות לילדים עם CVI. בילדים אלו העמסה בגירויים דווקא תקשה על העיבוד
הויזואלי. ילדים אלה יפיקו מטיפול שיתייחס לניצול ולשיפור שרידי הראייה, תוך
התמקדות בסביבה ויזואלית ממועטת גירויים, שימוש בצבעים ניגודיים, שימוש בחפצים
מוכרים, שילוב מגע וראייה יחדיו, הפרדה בין ראיה ושמיעה, ושימושי מחשב
ייחודיים. אלו הן רק חלק מהאסטרטגיות המתאימות לשלוב בטיפול בילדים אלו.

*מסקנות והשלכות*:

ליקוי ראיה מוחי (CVI) נובע מקושי בעיבוד מידע הויזואלי. לכן הטיפול אינו מתמקד
בתפקודי הראיה אלא בראיה התפקודית. עבור ילדים עם CVI תהליך הראיה משתנה כל
הזמן, ועל כן מטרת הטיפול היא לאפשר לילדים אלו להבין את מה שהם רואים, ולא -
תתדרדר הראיה או לא תתפתח כלל. באמצעות אסטרטגיות פרקטיות ומתאימות לפיתוח
מיומנויות ראייה המשולבות ברוטינות היומיומיות, רבים מילדים אלו משפרים את
היכולת לעיבוד ויזואלי ולמתן משמעות למה שהם רואים.

Other related posts: