[ganshekumi] ספריית משחקים הגן השיקומי

  • From: מיכל ויסמן ניצן <michalwni@xxxxxxxxx>
  • To: ganshekumi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Oct 2010 12:24:04 +0200

שלום לכולם!

* החל מתאריך ה 10.10.10 תפתח ספריית המשחקים להשאלה!*

מי שטרם נרשם למשחקיה, מוזמן לעשות זאת:
שלחו את טופס ההרשמה ואת צ'ק הפקדון למרפאה בעיסוק העובדת עם ילדכם ועדכנו את
הגננת של ילדכם.

Other related posts: