[ganshekumi] ספרית השאלת המשחקים נפתחת להשאלה!

  • From: micky <michalwn@xxxxxxxxxx>
  • To: ganshekumi@xxxxxxxxxxxxx, gan shikumi <ganshiku@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 04 Jun 2010 12:18:45 +0300

שלום לכולם, 

 

אנו שמחות לספר כי ספריית המשחקים להשאלה לילדי הגן תפתח השבוע להשאלה. הספרייה
כוללת משחקים מגוונים שנתרמו ושנקנו. ההשאלה תתבצע על ידי המרפאות בעיסוק
ובשיתוף הגננות. 

במידה ויש ברצונכם להשאיל משחקים פנו אל המרפאה בעיסוק/הגננת בגן של ילדכם. 

 

נשמח לקבל הערות, הארות, בקשות על מנת שנוכל להיערך לקראת פעילות ספריית
המשחקים בשנה הבאה. 

 

בברכה, 

ענת, אלכסי ומיכל. 

Other related posts: