[ganshekumi] יריד מידע למשפחות לילידם עם צרכים מיוחדים

  • From: micky <michalwn@xxxxxxxxxx>
  • To: ganshekumi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 19 Jan 2010 10:45:39 +0200

שלום לכולם, 

 ביום שני ה 25.1.10 יתקיים בגן יריד מידע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.
היריד יתקיים בין השעות 15:00-19:00. מצורף דף המידע בנוגע ליריד. 

נשמח להשתתפות הורי הגן!!!

 

להתראות, 

הועדה המארגנת. 

Other related posts: