[ganshekumi] הפצה... Fwd: FW: FW: חדשות אי"ל - אגודה ישראלית לאפילפסיה

  • From: Vaad Horim - Gan Shekumi <vaad@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: ganshekumi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 08 Nov 2010 08:37:37 +0200

חדשות אי"ל

 

חדשות אי"ל- אגודה ישראלית לאפילפסיה

 

   

 קבוצת הורים לטיפול בנושא סייעות רפואיות

לפני כחודשיים אושרו סייעות רפואיות לתלמידים עם אפילפסיה מסכנת חיים. בניגוד לנדרש בשטח, התקנות לא כוללת תלמידים מהחינוך המיוחד. אנו מעוניינים להפעיל לחץ על משרד החינוך והבריאות על מנת להכליל את כלל התלמידים עם אפילפסיה קשה ולא מאוזנת הזקוקים לליווי של סייעת רפואית. בימים אלו מתחילה לפעול קבוצת הורים בנושא. כל מי שיכול לעזור ומעוניין להיות שותף, מוזמן לפנות בדוא"ל:  epilepsy.il@gmail.il

או בטלפון 02-5000283.
 

x

Other related posts:

  • » [ganshekumi] הפצה... Fwd: FW: FW: חדשות אי"ל - אגודה ישראלית לאפילפסיה - Vaad Horim - Gan Shekumi