[fizinf] eu nu am mai mult

  • From: Radu Alexandru <gemenays@xxxxxxxxx>
  • To: fizinf@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 May 2006 07:47:47 -0700 (PDT)

si sisteme de operare dar nu sunt nici astea complete
mai mult nu am nici eu

--- Claudiu Biris <cbiris@xxxxxxxxx> wrote:

> Cursurile pentru testul de joi ... toate 3
> slide-urile intra
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [fizinf] eu nu am mai mult