[ffsparven] Föräldraföreningens styrelsemöte 4.5.2022 kl. 17.30 på Teams

  • From: Annette Tallberg <annette.m.tallberg@xxxxxxxxx>
  • To: ffsparven@xxxxxxxxxxxxx, Harriet Järf <harriet.jarf@xxxxxxxxx>, Fredric Granberg <fredric.granberg@xxxxxxxxxxx>, Fredrik Svensk <svenskf@xxxxxxxxx>, Heikkinen Charlott <Charlott.Heikkinen@xxxxxx>, Jannica Berg <jannica_berg@xxxxxxxxxxx>, "Boijer Mikaela (m.boijer@xxxxxxxxx)" <m.boijer@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 27 Apr 2022 22:10:13 +0300

Hej,

varmt välkomna på föräldraföreningens styrelsemöte onsdag 4.5.2022 kl.
17.30-18.30. Mötet hålls på Teams på följande länk:
https://teams.live.com/meet/942300797757

Bifogat hittar ni agendan. Varmt välkomna!

H Annette Tallberg-Haahtela, ordförande

Other related posts:

  • » [ffsparven] Föräldraföreningens styrelsemöte 4.5.2022 kl. 17.30 pÃ¥ Teams - Annette Tallberg