[fda-list] outlook express

  • From: Marek Bartnikowski <marek@xxxxxxxxxx>
  • To: fda-list@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 24 Aug 2001 14:45:39 +0200 (CEST)

prosba do uzywajacych powyzszego

wysylajcie listy jako "clear text", a nie jako HTML, bo po co ?
jest to niepotrzebne wzmaganie ruchu w sieci.
chyba, ze istnieje uzasadniona potrzeba.

dzieki

--
Marek Bartnikowski <mailto:marek@xxxxxxx>

C, PHP  Prog. & PostgreSQL DBA
Polska Platforma Internetowa sp. z o.o. http://www.profnet.pl


-- 
Aby zrezygnowaæ z subskrypcji napisz do fda-list-request@xxxxxxxxxxxxx ze 
s³owem 'unsubscribe'w temacie listu.

Other related posts: