[fda-list] Pozdrowienia z wakacji

  • From: szalajko@xxxxxxxxxxxxxx
  • To: fda-list@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 7 Aug 2001 13:41:02 GMT

Witam wszystkich ludzi z 5 FDA:)))))

Jak wakacje? jak ¿yjecie????

Pozdrawiam gor±co wszystkich i mam nadziej¿e na rych³e zobaczenie
z wszystkimi.

PS1.Ania, Basia, Bo¿enka, Bogusia, Krzysiu, Marcin s± juz zdjêcia 
i kaseta w domu jeste¶my od 10 sierpnia wiêc zapraszamy:))
PS2 Tomaek Lewandowski jestem ¶miertelnie obra¿ona

POzdraswiam serdecznei wszystkich i mi³ej zabawy na wakacjach:)))

Madziula

https://mail.prz-rzeszow.pl


-- 
Aby zrezygnowaæ z subskrypcji napisz do fda-list-request@xxxxxxxxxxxxx ze 
s³owem 'unsubscribe'w temacie listu.

Other related posts:

  • » [fda-list] Pozdrowienia z wakacji