[fbcivanovice]

  • From: "Dominik Hasala" <HasalaD@xxxxxxxxx>
  • To: <fbcivanovice@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Aug 2019 12:22:39 +0200 (CEST)

Ahoj dresy jsou v jednání jak jsem slíbil, v pátek na soustředění přivezu
nějaké střihy dresu a šortek s orientační cenou za sadu. Proberem to a pokud
bude zájem tak nechám udělat nějaký návrh co se týcě designu. Dominik 😉

Other related posts: