[fbcivanovice] Fwd: Aktuální situace - Regionální soutěže JMaZL

  • From: T. Urbánek <tomik.urb@xxxxxxxxx>
  • To: "Florbal Ivanovice" <fbcivanovice@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 02 Dec 2020 19:04:22 +0100 (CET)

ČauPřeposílám email z Unie. Prosincoví restart je už minulostí a určitě
neproběhne. Pokud se bude vše vyvíjet dobře, je možný restart v lednu
případně až v únoru. V příloze je tabulka se 3 listy. V každém listu je
rozpis turnajů včetně dohrávek podle toho, v jakém měsíci restart začne.
Můžete se tedy podívat, kdy bychom asi hráli turnaje, pokud se v lednu nebo
v únoru rozběhnou znovu soutěže.
Jinak to co psal Koulec nezní špatně. Uvidíme, jestli nás pustí do haly.
Mějte se.
Hrabě
---------- Původní e-mail ----------
Od: Brückner Pavel <Bruckner@xxxxxxxxxxxxxxx>

Datum: 2. 12. 2020 16:41:48
Předmět: Aktuální situace - Regionální soutěže JMaZL
"

Vážení sekretáři oddílů,

 

počítám, že nadále sledujete aktuální vývoj spojený s COVID-19 a všemožnými
veletoči ohledně opatření, které se neustále v čase vyvíjí. Není tedy
vyloučena žádná neočekáváná změna, podobně jako nedělní „zajímavé“ doplnění,
že nově se v halách sportuje s rouškami… Není tedy asi potřeba, abych
opatření tlumočil svými slovy.

 

Aktuálně je bohužel velmi nepravděpodobné, že by se regionální soutěže
rozběhly ještě v prosinci. Připravovaná varianta restartu regionu v prosinci
 nám tedy pomalu padá a budeme optimalizovat varianty restartů v lednu či
únoru.

 

V příloze vám posílám k nahlédnutí materiály s aktuálními verzemi scénářů
regionu pro soutěže JMaZL při startu:

   * v prosinci (nyní již nepravděpodobná)
   * v lednu (optimistická)
   * v únoru (předběžná)


Materiály si můžete prohlédnout, dále se můžete mailem či telefonicky
kdykoli ozvat v případě upřesnění, dotazů či nejasností.

 

Zároveň vás zvu na dobrovolné videokonferenční setkání pro zástupce oddílů
JMaZL k těmto materiálům a principům pro případné restartování regionálních
soutěží, kde budu připraven vysvětlit možné varianty i postupy a budu též
připraven přijímat vaše podněty.

Termín video setkání: pondělí 7.12. 2020 v 19:00.

Setkání poběží přes Microsoft Teams. Půjde se sice připojit i přímo přes
webové rozhraní, ale doporučuji mít staženou aplikaci
(https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)
. Níže zasílám odkaz pro připojení na video setkání:

 

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NjJjZmY5ODYtZGIwYy00YzhjLWJhY2QtM2Y5ZWZhNDMxNWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22463b7d07-3c74-4249-bb3f-691a3aa99376%22%2c%22Oid%22%3a%22a29b7de8-a728-4076-930e-d6ce01a9d23d%22%7d)


Další informace(https://aka.ms/JoinTeamsMeeting) | Možnosti schůzky
(https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a29b7de8-a728-4076-930e-d6ce01a9d23d&tenantId=463b7d07-3c74-4249-bb3f-691a3aa99376&threadId=19_meeting_NjJjZmY5ODYtZGIwYy00YzhjLWJhY2QtM2Y5ZWZhNDMxNWU5@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ)


 

S pozdravem

 Pavel Brückner

koordinátor regionu

Vídeňská 9

639 00 Brno

+420 734 395 550
bruckner@xxxxxxxxxxxxxxx(mailto:bruckner@xxxxxxxxxxxxxxx)
www.ceskyflorbal.cz(http://www.ceskyflorbal.cz/)
  

 

"

Attachment: image001.jpg
Description: JPEG image

Attachment: Restart soutěží JMaZL01.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Termínová listina JMaZL 20-21 restart oddíly01.xls
Description: MS-Excel spreadsheet

Other related posts:

  • » [fbcivanovice] Fwd: Aktuální situace - Regionální soutěže JMaZL - T . Urbánek