calendars in public folders can not be found

  • From: "Marcel Stangenberger" <marcel.stangenberger@xxxxx>
  • To: <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 2 Sep 2005 22:48:53 +0200

Hi all,
 
in our public folders we have 3 calendars, as of this morning these calendars 
are visable in the public folders but if you click on one of them it says there 
is a server error and the folder can not be found.
 
I'm currently in the situation that we have 1 production exchange server 
running and in the same network we have a front-end server with a cluster as 
back-end. The front-back-end situation is the new exchange setup we are 
planning to migrate to (it is already up and running).
 
Does anyone have any advice on this?
 
Thanks in advance,
 
MarcelDe informatie verzonden met het e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is 
verboden. De informatie in het e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk 
van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.
XB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt 
tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 
elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische 
berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige 
programmatuur.Other related posts:

  • » calendars in public folders can not be found