RE: Users can only change the password once in OWA

  • From: "Marcel Stangenberger" <marcel.stangenberger@xxxxx>
  • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>,"[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Aug 2005 07:02:54 +0200

user can change their passwords unlimited every day the normal way.
but because not all users are migrated to this new domain yet not everybody has 
the posibility to use that.
 
btw the password option seemed to have stopped working at all now.

________________________________

Van: Carl Houseman [mailto:c.houseman@xxxxxxxxx]
Verzonden: vr 19-8-2005 14:27
Aan: [ExchangeList]
Onderwerp: [exchangelist] RE: Users can only change the password once in OWAhttp://www.MSExchange.org/ 

Can users change their password twice in the same day the normal way? 

-----Original Message----- 
From: Marcel Stangenberger [mailto:marcel.stangenberger@xxxxx] 
Sent: Friday, August 19, 2005 5:23 AM 
To: [ExchangeList] 
Subject: [exchangelist] Users can only change the password once in OWA 

http://www.MSExchange.org/ 

Hi all, 

My collegue installed the change password functionality in OWA but for 
unclear reasons the password can only be changed once per user. When a 
user tries it for the second time we do see the login sequence and all 
in the logs (no errors are reported) but OWA says that it was unable to 
change the password. 

Has anyone here ever seen this kind of behavior before and how did you 
resolve this. 
If not can anyone give some hints on how to further debug this? 

Thanks, 

Marcel 


------------------------------------------------------ 
List Archives: http://www.webelists.com/cgi/lyris.pl?enter=exchangelist 
Exchange Newsletters: http://www.msexchange.org/pages/newsletter.asp 
------------------------------------------------------ 
Visit TechGenix.com for more information about our other sites: 
http://www.techgenix.com 
------------------------------------------------------ 
You are currently subscribed to this MSEXchange.org Discussion List as: 
marcel.stangenberger@xxxxxx 
To unsubscribe visit http://www.webelists.com/cgi/lyris.pl?enter=exchangelist 
Report abuse to listadmin@xxxxxxxxxxxxxx 


De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is 
verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk 
van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.
XB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt 
tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 
elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische 
berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige 
programmatuur.Other related posts: