[ExchangeList] Re: OWA - smart card

  • From: Sarbjit Singh Gill <ssgill@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: exchangelist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 26 Feb 2007 08:55:03 +0800

Here you go: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997043.aspx.

There is a section on: Outlook Web Access with the S/MIME control and smart
cards.

 

 

From: exchangelist-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:exchangelist-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Ciapala Krzysztof
Sent: Monday, February 26, 2007 6:56 AM
To: exchangelist@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [ExchangeList] OWA - smart card

 

Hi all,

My question is simple - is it possible to logon to OWA using smart card?

Using Windows 2003, Exchange 2003, client - most likely Windows XP.

 

Thanks,

Chris 

___________________________________________________

Rzeszowski Zaklad  Energetyczny S.A.

35-959 Rzeszow, ul. 8-go Marca 6 skr. poczt. 63

Telefon: (17)8656000 Fax: (17)8656566

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000030499 

NIP 8130268082 Kapital zakladowy 80 mln zl kapital wplacony w calosci

 

Informacje zawarte w niniejszej przesylce sa przeznaczone wylacznie dla
adresata przesylki. Przesylka moze zawierac informacje poufne i/lub
przeznaczone do wylacznej wiadomosci adresata. Przegladanie, retransmisja,
powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby
lub podmioty inne, niz te, dla ktorych przesylka byla przeznaczona jest
zabronione. W przypadku otrzymania tej przesylki w wyniku bledu prosze
skontaktowac sie z nadawca i wykasowac przesylke.

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received
this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.

Other related posts: