[ExchangeList] OWA - smart card

  • From: "Ciapala Krzysztof" <krzysiek@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Feb 2007 23:56:13 +0100

Hi all,

My question is simple - is it possible to logon to OWA using smart card?

Using Windows 2003, Exchange 2003, client - most likely Windows XP.

 

Thanks,

Chris 


___________________________________________________
Rzeszowski Zaklad  Energetyczny S.A.
35-959 Rzeszow, ul. 8-go Marca 6 skr. poczt. 63
Telefon: (17)8656000 Fax: (17)8656566
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000030499 
NIP 8130268082 Kapital zakladowy 80 mln zl kapital wplacony w calosci

Informacje zawarte w niniejszej przesylce sa przeznaczone wylacznie dla 
adresata przesylki. Przesylka moze zawierac informacje poufne i/lub 
przeznaczone do wylacznej wiadomosci adresata. Przegladanie, retransmisja, 
powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby lub 
podmioty inne, niz te, dla ktorych przesylka byla przeznaczona jest zabronione. 
W przypadku otrzymania tej przesylki w wyniku bledu prosze skontaktowac sie z 
nadawca i wykasowac przesylke.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which 
it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any 
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action 
in reliance upon, this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact 
the sender and delete the material from any computer.


Other related posts: