[exactas] destino definitivo

  • From: Guillermo Starna <aplica@xxxxxxxxxxx>
  • To: Lista Exactas <exactas@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 5 Apr 2021 18:59:32 +0000

IMPORTANTE: NUEVO ENLACE ACTO DE OTORGAMIENTO DE DESTINO DEFINITIVO
ATENCIÓN: SE INFORMA QUE EL ENLACE PARA INGRESAR A LOS ACTOS DE OTORGAMIENTO DE 
DESTINO DEFINITIVO Y RENOVACIÓN DE TI HA CAMBIADO,  EL MISMO ES EL SIGUIENTE 
PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES:

                meet.google.com/mys-bkyq-igx

DIA 06/04/2021:
HORA 9: ED. ARTISTICA
HORA 10.30: ED. FISICA
HORA 14: TECNICA / SECUNDARIA CARGOSEMATP/BI /PR


Enviado desde Correo<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para 
Windows 10

Other related posts: