[EUGCro] Isprika ...

 • From: "Drago Vukovic" <drago.vukovic@xxxxxxxx>
 • To: <eugcro@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 1 Feb 2004 19:31:30 +0100

>>        E X C H A N G E  U S E R S  G R O U P  C R O A T I A
<<

Poštovani članovi,
 
ispričavam se svima zbog prethodnog pisma u kojem se, mojom nepažnjom,
ubacila
podloga zbog koje je mail narastao na skoro megabajt. Neće se ponoviti.
To nadam se neće biti razlog da ne preložite neko predavanje.
 
Pozdrav,

 

Voditelj

Dragutin Vuković

 <mailto:drago.vukovic@xxxxxxx> drago.vukovic@xxxxxxx

==============================================================
Ova poruka vam je poslana jer ste predbilježeni na e-mail listu EUGCro kod
freelist.org. Ukoliko više ne 

želite primati ovu poštu kliknite ovdje: mailto:eugcro-request@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:eugcro-request@xxxxxxxxxxxxx&subject=unsubscribe>
&subject=unsubscribe 

i pošaljite e-mail, ili se ispišite putem Web sučelja:
//www.freelists.org/list/eugcro. Ako imate 

znance koji bi mogli biti zainteresirani za sadržaje koji se distribuiraju
putem ove mail liste, preporučite

Im da se prijave klikanjem na mailto:eugcro-request@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:eugcro-request@xxxxxxxxxxxxx&subject=subscribe> &subject=subscribe,
ili putem Web 

sučelja na adresi //www.freelists.org/list/eugcro. Putem Web sučelja ih
možete i sami prijaviti a 

oni će dobiti pozdravnu poruku i mogućnost da prihvate ili ponište članstvo
na mail listi.

 

Other related posts:

 • » [EUGCro] Isprika ...