[emma] Re: [sn] emma@calabaceitor:~$

  • From: d1d4c@xxxxxxxxxxx
  • To: Ruben Pollan <meskio@xxxxxxxxxxxxxx>,emma@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 27 Oct 2012 13:15:43 +0200


Ruben Pollan <meskio@xxxxxxxxxxxxxx> escribió:

>Si lo has configurado el correo con la opcion "store = yes" almacena
>todos los emails que recibe en la base de datos.

Vale, sí, está en 'yes'.


Other related posts: