[ebiguatemala] BOLETIN EBI 2

  • From: "PAEBI-QUICHE" <paebikiche@xxxxxxx>
  • To: <wwwminugua@xxxxxxxxxxxx>, <wduflon@xxxxxxxxxxxxxxx>,<timach@xxxxxxxx>, <unesco@xxxxxxxxx>,"save children" <savechildren@xxxxxxxxxxxxxxx>,<proybezachi@xxxxxxxxx>, <pronade2002@xxxxxxxxxxx>,"PROMEM UNESCO" <promemunesco@xxxxxxxxxxxxxx>,"Promem" <promem@xxxxxxxxxxxx>, "proase" <proase@xxxxxxxxxxxxx>,"PROASE" <proase@xxxxxxxx>, <pembi@xxxxxxxxx>,"Pembi" <pembi@xxxxxxxxx>,Otilia de Cotí <ode@xxxxxxxxx>,Niños Refugiados del Mundo <nrmnebaj@xxxxxxxxxxxxxxx>,"Ned" <solenergy@xxxxxxxxxx>, <naoko.kamioka@xxxxxxxxxxxxxxxxx>,"Naoko Kamioka" <naoko.kamioka@xxxxxxxxxxxxxxxxx>,Julio Ramírez <jrpaebi@xxxxxxx>,<jrpaebi@xxxxxxx>,José Angel Zapeta <angelzapeta@xxxxxxxxxxx>,"fundadese" <fundadese@xxxxxxxxxxx>, <flacso@xxxxxxxxxxxxx>,"Ebiguatemala@Freelists. Org" <ebiguatemala@xxxxxxxxxxxxx>,<direcebi@xxxxxxxxxxxxxx>,Dirección Departamental <educelqu@xxxxxxxxxxxx>,"Debra Gish" <dlgish@xxxxxxxxxxx>,César Tzul <ctzul@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 27 Feb 2004 11:24:20 -0600

Content-Type: text/plain;
        charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
 -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/msword
-- File: =?iso-8859-1?Q?Boletin_EBI_N=FAmero_2..doc?=Other related posts:

  • » [ebiguatemala] BOLETIN EBI 2