[EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

  • From: "kees.bezemer" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("kees.bezemer")
  • To: <ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Dec 2021 21:31:30 +0100

Hoi Edwin,

 

Dat is helder. Dank voor je reactie.

Kun je aangeven wat wel een realistisch tijdspad zou zijn voor zo’n
geschiedenisartikel?

Dan kan ik in overleg met Hans bekijken of en hoe we dat verder kunnen
inplannen en wat dit betekent voor de verschijningsdatum van het magazine.

 

Zou het splitsen van het artikel in twee delen eventueel het overwegen waard
zijn waarbij we deel één nu plaatsen en deel twee in het volgende nummer?
Normaal gesproken heeft dit niet mijn voorkeur, maar mocht het anders
onhaalbaar worden is dat misschien een alternatief. In het verleden, toen we
nog vier magazines uitbrachten hebben we dat volgens mij ook wel gedaan.

 

Groeten,

 

Kees.

 

Van: ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx <ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
Namens Edwin van Gorp
Verzonden: woensdag 1 december 2021 13:41
Aan: ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' <erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
Onderwerp: [EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Eerste week februari? Heel eerlijk, ik denk van niet.

Ik kan het proberen maar de tijdspanne is gewoon krap. Normaliter begin je
veel eerder aan zo’n artikel (tenminste, ik wel). Voor een
geschiedenisartikel lees je je in door alle beschikbare knipsels uit de tijd
door te lezen, plus passages uit verschillende ESF-boeken en door het
bewuste festival (en de voorronde(s)) te bekijken (in delen). En daarna ga
je het uitschrijven, en dan denk ik toch snel aan een pagina of 10 aan
platte tekst (los van de tabellen, foto’s en dergelijke). Voor een deadline
van 15 januari was ik daar het liefst eind september/begin oktober mee
begonnen.

 

Moet ik echt even over nadenken.

 

Van: ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>  <ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx> > Namens keesctb@xxxxxxxxx
<mailto:keesctb@xxxxxxxxx
Verzonden: woensdag 1 december 2021 11:08
Aan: ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx <mailto:ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' <erikveltenaar@xxxxxxxxxxx
<mailto:erikveltenaar@xxxxxxxxxxx> >
Onderwerp: [EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Hoi Edwin,

 

Dank voor je reactie. 

Ik denk dat we dan in elk geval voor het geschiedenisartikel een latere
datum moeten afspreken.

Zou de eerste week van februari eventueel wel haalbaar zijn?

 

Groeten,

 

Kees.

 

Van: ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>  <ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx> > Namens Edwin van Gorp
Verzonden: maandag 29 november 2021 09:25
Aan: ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx <mailto:ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' <erikveltenaar@xxxxxxxxxxx
<mailto:erikveltenaar@xxxxxxxxxxx> >
Onderwerp: [EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Hallo allemaal,

 

V.w.b. het historie-artikel, ik ben aan de beurt om te schrijven denk ik. En
we zijn bij 1988.

De deadline van 15-1 is voor mij erg krap, zeker gezien de IM’s die stil
hebben gestaan in afwachting van het nieuws of er nog een nieuw magazine zou
komen. Normaliter heb ik voor zo’n geschiedenisartikel alleen al een week of
6 a 7 nodig (inclusief verzamelen materiaal en inlezen). Hier moet ik echt
even naar kijken, wat er allemaal mogelijk is. Normaliter is daar natuurlijk
veel meer tijd voor….

 

Groeten,

 

Edwin

 

Van:  <mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx < <mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx> Namens kees.bezemer
Verzonden: zaterdag 27 november 2021 14:24
Aan:  <mailto:ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx> ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' < <mailto:erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
Onderwerp: [EA redactie:] Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Beste allen,

 

Zoals Erik eerder schreef op Iedereen_EA willen we in elk geval komend jaar
doorgaan en dus ook twee magazines uitbrengen.

Er zijn diverse aanmeldingen van personen die actief willen worden voor de
redactie en al is er nog geen nieuwe eindredacteur, met de nodige onderlinge
werkafspraken moet het mogelijk zijn om de magazines tot stand te brengen.
Ik zal voorlopig het eindredacteurschap nog waarnemen. We blijven nog wel
zoeken naar iemand die deze taak op langere termijn over wil nemen.

 

Over hoe de werkafspraken er uit moeten gaan zien kunnen we het hebben
tijdens de online bijeenkomst van 2 december, na het bespreken van de
uitkomsten van de enquête. 

 

Op 13 december volgt een online kennismaking met de personen die
belangstelling hebben om voor de redactie actief te worden en bespreken we
ideeën over de inhoud van de bladen van komend jaar, daarvoor worden ook de
bestaande redactieleden uitgenodigd.  Daarop vooruitlopend wil ik jullie nu
vast vragen na te denken over welke artikelen jullie zouden willen en kunnen
schrijven voor het eerstvolgende blad, Ook omdat we, als we het eerste blad
nog enige tijd voor het volgende ESF bij de leden in de bus willen laten
belanden, we redelijk strak zullen moeten plannen.

 

Als voorlopige sluitingsdatum stel ik 15 januari voor, waarbij een eventueel
artikel over de NL deelnemer(s) in Italië later geschreven kan worden,
afhankelijk van het moment waarop bekend wordt wie Nederland zal
vertegenwoordigen.

 

Martijn – Kun jij weer zorgen voor de wist-u-datjes en een artikel over de
NL deelnemer schrijven als de naam van deze deelnemer bekend is?

Jasper – Zou jij willen en kunnen zorgen voor een artikel over de Belgische
deelnemer van 2022?

Edwin / Louis – Kunnen jullie zorgen voor een geschiedenis-artikel?

Ria / Desirée – Willen jullie weer een artikel over het Junior Eurovisie
Songfestival schrijven?

Zelf ben ik bezig met een artikel met beschrijvingen van door Italië door de
jaren heen ingestuurde liedjes. Ik zoek nog iemand die dit tzt wil
controleren/redigeren

Als er al andere suggesties / ideeën / plannen zijn hoor ik het ook graag. 

 

Alvast dank voor de reacties.

 

Groeten,

 

Kees.

 

 

 

Other related posts: