[EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

  • From: Martijn Van der Veen <martijnesc@xxxxxxxxxxx>
  • To: "ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx" <ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Dec 2021 20:17:52 +0000

Hoi Kees,

Uiteraard kun je rekenen op Wist-u-datjes en een biografie van de Nederlandse 
kandidaat van mijn kant. Ik heb nog een onderwerp op de plank liggen: het bijna 
niet doorgaan van het songfestival in 1977. Zal ik dat artikel ook schrijven?

Groetjes,
Martijn

________________________________
Van: ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx <ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx> namens 
kees.bezemer <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx>
Verzonden: zaterdag 27 november 2021 14:23
Aan: ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx <ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx>
CC: 'Erik Veltenaar' <erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
Onderwerp: [EA redactie:] Planning eerste magazine nieuwe seizoen


Beste allen,Zoals Erik eerder schreef op Iedereen_EA willen we in elk geval komend jaar 
doorgaan en dus ook twee magazines uitbrengen.

Er zijn diverse aanmeldingen van personen die actief willen worden voor de 
redactie en al is er nog geen nieuwe eindredacteur, met de nodige onderlinge 
werkafspraken moet het mogelijk zijn om de magazines tot stand te brengen. Ik 
zal voorlopig het eindredacteurschap nog waarnemen. We blijven nog wel zoeken 
naar iemand die deze taak op langere termijn over wil nemen.Over hoe de werkafspraken er uit moeten gaan zien kunnen we het hebben tijdens 
de online bijeenkomst van 2 december, na het bespreken van de uitkomsten van de 
enquête.Op 13 december volgt een online kennismaking met de personen die belangstelling 
hebben om voor de redactie actief te worden en bespreken we ideeën over de 
inhoud van de bladen van komend jaar, daarvoor worden ook de bestaande 
redactieleden uitgenodigd.  Daarop vooruitlopend wil ik jullie nu vast vragen 
na te denken over welke artikelen jullie zouden willen en kunnen schrijven voor 
het eerstvolgende blad, Ook omdat we, als we het eerste blad nog enige tijd 
voor het volgende ESF bij de leden in de bus willen laten  belanden, we 
redelijk strak zullen moeten plannen.Als voorlopige sluitingsdatum stel ik 15 januari voor, waarbij een eventueel 
artikel over de NL deelnemer(s) in Italië later geschreven kan worden, 
afhankelijk van het moment waarop bekend wordt wie Nederland zal 
vertegenwoordigen.Martijn – Kun jij weer zorgen voor de wist-u-datjes en een artikel over de NL 
deelnemer schrijven als de naam van deze deelnemer bekend is?

Jasper – Zou jij willen en kunnen zorgen voor een artikel over de Belgische 
deelnemer van 2022?

Edwin / Louis – Kunnen jullie zorgen voor een geschiedenis-artikel?

Ria / Desirée – Willen jullie weer een artikel over het Junior Eurovisie 
Songfestival schrijven?

Zelf ben ik bezig met een artikel met beschrijvingen van door Italië door de 
jaren heen ingestuurde liedjes. Ik zoek nog iemand die dit tzt wil 
controleren/redigeren

Als er al andere suggesties / ideeën / plannen zijn hoor ik het ook graag.Alvast dank voor de reacties.Groeten,Kees.


Other related posts: