[EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

  • From: <keesctb@xxxxxxxxx>
  • To: <ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Dec 2021 11:08:27 +0100

Hoi Edwin,

 

Dank voor je reactie. 

Ik denk dat we dan in elk geval voor het geschiedenisartikel een latere
datum moeten afspreken.

Zou de eerste week van februari eventueel wel haalbaar zijn?

 

Groeten,

 

Kees.

 

Van: ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx <ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
Namens Edwin van Gorp
Verzonden: maandag 29 november 2021 09:25
Aan: ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' <erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
Onderwerp: [EA redactie:] Re: Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Hallo allemaal,

 

V.w.b. het historie-artikel, ik ben aan de beurt om te schrijven denk ik. En
we zijn bij 1988.

De deadline van 15-1 is voor mij erg krap, zeker gezien de IM’s die stil
hebben gestaan in afwachting van het nieuws of er nog een nieuw magazine zou
komen. Normaliter heb ik voor zo’n geschiedenisartikel alleen al een week of
6 a 7 nodig (inclusief verzamelen materiaal en inlezen). Hier moet ik echt
even naar kijken, wat er allemaal mogelijk is. Normaliter is daar natuurlijk
veel meer tijd voor….

 

Groeten,

 

Edwin

 

Van:  <mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx < <mailto:ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
ea-redactie-bounce@xxxxxxxxxxxxx> Namens kees.bezemer
Verzonden: zaterdag 27 november 2021 14:24
Aan:  <mailto:ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx> ea-redactie@xxxxxxxxxxxxx
CC: 'Erik Veltenaar' < <mailto:erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
erikveltenaar@xxxxxxxxxxx>
Onderwerp: [EA redactie:] Planning eerste magazine nieuwe seizoen

 

Beste allen,

 

Zoals Erik eerder schreef op Iedereen_EA willen we in elk geval komend jaar
doorgaan en dus ook twee magazines uitbrengen.

Er zijn diverse aanmeldingen van personen die actief willen worden voor de
redactie en al is er nog geen nieuwe eindredacteur, met de nodige onderlinge
werkafspraken moet het mogelijk zijn om de magazines tot stand te brengen.
Ik zal voorlopig het eindredacteurschap nog waarnemen. We blijven nog wel
zoeken naar iemand die deze taak op langere termijn over wil nemen.

 

Over hoe de werkafspraken er uit moeten gaan zien kunnen we het hebben
tijdens de online bijeenkomst van 2 december, na het bespreken van de
uitkomsten van de enquête. 

 

Op 13 december volgt een online kennismaking met de personen die
belangstelling hebben om voor de redactie actief te worden en bespreken we
ideeën over de inhoud van de bladen van komend jaar, daarvoor worden ook de
bestaande redactieleden uitgenodigd.  Daarop vooruitlopend wil ik jullie nu
vast vragen na te denken over welke artikelen jullie zouden willen en kunnen
schrijven voor het eerstvolgende blad, Ook omdat we, als we het eerste blad
nog enige tijd voor het volgende ESF bij de leden in de bus willen laten
belanden, we redelijk strak zullen moeten plannen.

 

Als voorlopige sluitingsdatum stel ik 15 januari voor, waarbij een eventueel
artikel over de NL deelnemer(s) in Italië later geschreven kan worden,
afhankelijk van het moment waarop bekend wordt wie Nederland zal
vertegenwoordigen.

 

Martijn – Kun jij weer zorgen voor de wist-u-datjes en een artikel over de
NL deelnemer schrijven als de naam van deze deelnemer bekend is?

Jasper – Zou jij willen en kunnen zorgen voor een artikel over de Belgische
deelnemer van 2022?

Edwin / Louis – Kunnen jullie zorgen voor een geschiedenis-artikel?

Ria / Desirée – Willen jullie weer een artikel over het Junior Eurovisie
Songfestival schrijven?

Zelf ben ik bezig met een artikel met beschrijvingen van door Italië door de
jaren heen ingestuurde liedjes. Ik zoek nog iemand die dit tzt wil
controleren/redigeren

Als er al andere suggesties / ideeën / plannen zijn hoor ik het ook graag. 

 

Alvast dank voor de reacties.

 

Groeten,

 

Kees.

 

 

 

Other related posts: