[duiri2001] CDM

  • From: Denis Allena <denisallena@xxxxxxxxxxx>
  • To: "duiri2001@xxxxxxxxxxxxx" <duiri2001@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 28 Mar 2022 07:30:38 +0000
Les cultureux disent : « on a l’âge de ses artères », tandis que les 
culturistes objectent : « on a l’âge de ses haltères »….

Claude Frisoni


Other related posts: