[dance-tech] RV: **call for entries + info /*/ convocatoria + info**

  • From: "Silvina Szperling" <silvisz@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Silvina Szperling" <silvisz@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 5 Jan 2007 19:26:05 -0300

 

De: dansa, imatge i nous mitjans [mailto:info@xxxxxxxx] 
Enviado el: jueves, 04 de enero de 2007 7:48
Para: info@xxxxxxxx
Asunto: **call for entries + info /*/ convocatoria + info**

   

Catalá / Castellano / English (please scroll down for english version)

 

+ Recordatori. Convocatòria Premi VideoDansa, Barcelona

   Data límit inscripció: 15/01/07

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous mitjans

+ Bon any nou!

 

 

+ Premi VideoDansa, Barcelona 2007

 

Us recordem que el 15 de gener del 2007 finalitza el plaç per presentar
obres al concurs Premi de VideoDansa, Barcelona dotat de 6.000 euros.

Adjuntem les bases i la fulla d'inscripció, que també podeu trobar a
www.nu2s.org/idn - fins el 5 de gener tenim la web en construcció, disculpeu
els possibles problemes. Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a
info@xxxxxxx

 

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous mitjans

 

Molt aviat podreu consultar a la nostre web el programa de la primera edició
de  IDN - Imatge, Dansa i Nous Mitjans - el festival que segeuix i amplía el
treball de la desaparaguda Mostra de VideoDansa per tal d'apropar a
Barcelona treballs internacionals que exploren la relació entre la dansa i
la imatge en movment.

Escenes Interactives, obres escèniques en les que es proposa un diàleg entre
la coreografia, la posada en escena i les eines digitals per interactuar amb
les imatges i els sons: amb Klaus Obermeier (Apparition), K.Danse
(Para_site), Hiroaki Umeda (While going to a condition), Àngels Margarit
(Arbraçada) i TPO (Il Giardino Giapponese);

VideoDansa, projecció de les obres seleccionades per el Premi VideoDansa,
Barcelona 2007 i estrena de les obres produïdes en el marc de la
col·laboració entre Televisió de Catalunya i el Department de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya: amb "Aprop" de Aitor
Echaverria, "Para Ofelias" de Beatriz Sánchez i "Variacions d'una recta" de
Miquel Àngel Raió i Francesc Sitges-Sardá;

Instal·lacions, creacions interactives desenvolupades per el Laboratóri de
Dansa Interactiva que ha posat en marxa NU2's per tal de explorar sistemes i
crear obres on el cos es converteix en territori comú entre la dansa i les
arts visuals.

 

i també presentació del "arxiu vdeodansa de NU2's", xerrades, punt de
consulta NET.Dansa amb treballs penjats a internet, i algunes sorpreses
d'última hora.

 

Al Mercat de les Flors i Caixa Forum el 1-2-3-4 de Març de 2007.

 

+ Bon any nou!

 

L'equip de NU2's us desitja a tots i totes un feliç any nou.

Continuarem treballant amb ganes i esperem compartir idees i projectes amb
vosoltres.

Per un pacífic 2007!

 

NU2's associació per la creació té el suport del Department de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 

 

/castellano

 

+ Recordatorio. Convocatoria Premio VideoDansa, Barcelona 2007

   Fecha límite inscripción 15/01/2007

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous mitjans

+ ¡Feliz año nuevo!

 

+ Convocatoria Premio VideoDansa, Barcelona 2007

 

Os recordamos que el 15 de enero del 2007 finaliza el plazo para presentar
obras al concurso Premio de VideoDansa, Barcelona dotado de 6.000 euros.

Adjuntamos las bases y la ficha de inscripción, que también podéis encontrar
en www.nu2s.org/idn - hasta principios de enero la web está en construcción,
disculpar los posibles problemas. Para cualquier duda, podéis contactar con
nosotros en info@xxxxxxxx

 

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous mitjans

 

Muy pronto podréis consultar en nuestra web el programa de la primera
edición de IDN - Imatge Dansa i Nous mitjans - el festival que continúa y
amplía el trabajo de la desaparecida Mostra de VideoDansa para acercar a
Barcelona trabajos internacionales que exploran la danza y su relación con
la imagen en movimiento.

El programa se articula en tres apartados:

Escenas interactivas, piezas escénicas en las cuales existe un diálogo entre
la coreografía, la puesta en escena y las herramientas digitales para
interactuar con imágenes y sonidos: con Klaus Obermeier (Apparition),
K.Danse (Para_site), Hiroaki Umeda (While going to a condition), Àngels
Margarit (Arbraçada) y TPO (Il Giardino Giapponese);

VideoDansa, proyección de obras seleccionadas para el Premio VideoDansa,
Barcelona 2007 y estreno de las obras producidas en el marco de la
colaboración entre Televisió de Catalunya y el Department de Cultura de la
Generalitat de Catalunya: "Aprop" de Aitor Echaverria, "Para Ofelias" de
Beatriz Sánchez y "Variacions d'una recta" de Miquel Àngel Raió y Francesc
Sitges-Sardá;

Instalaciones, creaciones interactivas desarrolladas por el Laboratorio de
Danza Interactva que ha puesto en marcha NU2's para explorar sistemas y
crear obras en las cual el cuerpo se transforma en territorio común entre la
danza y las artes visuales.

 

y también la presentación del "archivo de videodansa de NU2's", charlas,
punto de consulta NET.Dansa con trabajos colgados en Internet, y algunas
sorpresas de última hora.

 

En el Mercat de les Flors y Caixa Forum, el 1-2-3-4 de marzo 2007

Más información: www.nu2s.org/idn (en construcción)

 

+ ¡Feliz año nuevo!

 

El equipo de NU2's os desea a todos y todas un feliz año nuevo. 

Continuaremos trabajando con ganas y esperamos compartir ideas i proyectos
con vosotros.

¡Por un pácifico 2007!

 

NU2's associació per la creació cuenta con el apoyo del Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya

 

/english 

 

+ Reminder. Call for entries, VideoDansa, Barcelona Prize 2007

   Submission deadline 15 January 2007

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous Mitjans

+ Happy new year!

 

+ Call for entries, VideoDansa Barcelona Prize 2007

 

Please remember that the deadline for submitting your films to the
VideoDansa, Barcelona Prize, worth 6,000 euros, is January 15th. 

You will find the Conditions of Entry and Registration form attached to this
message, and you should also be able to download them from www.nu2s.org/idn
, although our web site in under construction for another week or so -
please excuse any problems. For any questions, you can contact us on
info@xxxxxxxx

 

+ Festival IDN - Imatge, Dansa i Nous Mitjans

 

Our web site will very soon allow you to see the program for the first
edition of IDN - Imatge, Dansa i Nous Mitjans - the festival that contiues
and expands on the work of the former Mostra de VideoDansa, bringing to
Barcelona international works that explore dance and its relationship to the
moving image.

The program is divided into three sections:

Escenes Interactives, performance pieces that include a dialogue between
choreography, staging and new media for interacting with images and sound:
with Klaus Obermeier (Apparition), K.Danse (Para_site), Hiroaki Umeda (While
going to a condition), Àngels Margarit (Arbraçada) and TPO (Il Giardino
Giapponese);  

VideoDansa, screenings of a selection of works submitted to the VideoDansa,
Barcelona Prize, and the premiere of the three works produced through our
collaboration with Televisió de Catalunya and the Generalitat de Catalunya's
Department of culture and media: with "Aprop" by Aitor Echaverria, "Para
Ofelias" by Beatriz Sánchez and "Variacions d'una recta" by Miquel Àngel
Raió and Francesc Sitges-Sardá;

Instal·laciones, interactive installations developed in the Interative Dance
Laboratory launched by NU2's to explore systems and create works that have
the body as the site shared by dance and the visual arts. 

 

We will also present the "NU2's videodansa archive" and there will be talks,
NET.Dansa terminals for consulting internet pieces and some last-minute
surprises.

 

At Barcelona's Mercat de les Flors and Caixa Forum, on March 1-2-3-4, 2007

More information: www.nu2s.org/idn (coming soon)

 

+ Happy New Year!

 

The NU2's team would like to wish you all a very happy new year. 

We look forward to continuing our work, and hope to share many ideas and
projects with you.

Here's to a peaceful 2007!

 

NU2's associcació per la creació has the support of the Generaliat de
Catalunya's Department of Culture and Media

JPEG image

Other related posts:

  • » [dance-tech] RV: **call for entries + info /*/ convocatoria + info**