Re: hi

  • From: Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx>
  • To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 22 Feb 2014 11:10:19 +0200

What time is the session?On Sat, Feb 22, 2014 at 7:56 AM, Nicholas Robertson-Muir
<nicmuir@xxxxxxxxx>wrote:

> mkay, whatever.
> On 22 Feb 2014 00:50, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>
>> Honestly my finance is low that's y last week i did not make it i hv
>> litrit wts app and will soon join u nxt week paid week prbly looking
>> frwd b patients im ggpo boss just smasmashd sa briyani without
>> macros.arcade style.
>>
>> On 2/21/14, Nicholas Robertson-Muir <nicmuir@xxxxxxxxx> wrote:
>> > Git yo ass to session tomorrow (today) so that I can own you in kof.
>> > On 21 Feb 2014 23:57, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>> >
>> >> Hi i will make a come back in ki will soon get copy Jago. i hope
>> >> gamewiners can help me study gameplay
>> >>
>> >> On 2/21/14, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx> wrote:
>> >> > Yo, dat Charlie is the truth...
>> >> >
>> >> > On Fri, Feb 21, 2014 at 9:09 PM, Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx>
>> >> > wrote:
>> >> >>
>> >>
>> http://www.youtube.com/watch?v=_9t1E6dADvQ&list=LLmSXm8C4D_jq0nKMCzTTyLg&feature=c4-overview
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >> On Fri, Feb 21, 2014 at 9:04 PM, Wynand-Ben <
>> paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>> >> >> wrote:
>> >> >>>
>> >> >>> Busy playing Lightning returns atm
>> >> >>>
>> >> >>> Game is decent imo
>> >> >>>
>> >> >>> Would have preferred a more traditional Final Fantasy but this is
>> far
>> >> >>> from
>> >> >>> a bad game.  Quite enjoying it.
>> >> >>>
>> >> >>> > Date: Fri, 21 Feb 2014 20:57:04 +0200
>> >> >>> > Subject: Re: hi
>> >> >>> > From: bmlzote@xxxxxxxxx
>> >> >>> > To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>> >> >>> >
>> >> >>> > �Reviewers are harsh on Lighting Returns: Final Fantasy XIII it
>> >> seems.
>> >> >>>
>> >> >>> >
>> >> >>> >
>> >> >>> >
>> >>
>> http://www.ign.com/articles/2014/02/11/lightning-returns-final-fantasy-xiii-review
>> >> >>> >
>> >> >>> > http://www.gamespot.com/lightning-returns-final-fantasy-xiii/
>> >> >>> >
>> >> >>> > They should have stopped after the first one...
>> >> >>> >
>> >> >>> > R.I.P. Final Fantasy XIII
>> >> >>> >
>> >> >>> > On Fri, Feb 21, 2014 at 8:49 PM, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx>
>> >> >>> > wrote:
>> >> >>> > > I'm also loving the GG Xrd action guys...
>> >> >>> > >
>> >> >>> > > On Fri, Feb 21, 2014 at 7:55 PM, Wynand-Ben
>> >> >>> > > <paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>> >> >>> > > wrote:
>> >> >>> > >> The whole looks amazing
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> I need this now...
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Just add some more characters :P
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> ________________________________
>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 19:43:16 +0200
>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>> >> >>> > >> From: gieroadsteve@xxxxxxxxx
>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> I'm sure they will un dumb/slow some stuff in the first
>> >> >>> > >> revision.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Damn this looks pretty though.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> On 21 February 2014 18:29, lindsey kiviets
>> >> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx
>> >> >
>> >> >>> > >> wrote:
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> so slow....
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> the RC is so long, you can go make coffee and come back and
>> >> >>> > >> still
>> >> >>> > >> have
>> >> >>> > >> enough time to position yourself for a combo, ridiculous.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> ________________________________
>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:46:18 +0200
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=HuFWeppx1AE
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:34 PM, lindsey kiviets
>> >> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>> >> >>> > >> wrote:
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=8zvjii0AdR4
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> 19:17 epic final round
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> ________________________________
>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:15:34 +0200
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Accidental nerf. They're going to revert that change.
>> Basically
>> >> >>> > >> they
>> >> >>> > >> tried
>> >> >>> > >> to fix something else which in turn nerfed the enrage strat
>> and
>> >> >>> > >> affected
>> >> >>> > >> some things in Turn 5 as well.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:13 PM, euraima tobias <
>> >> euraima@xxxxxxxxx>
>> >> >>> > >> wrote:
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> Coil gear is also i90 -.- bis (best in slot) gear is a
>> >> >>> > >> combination
>> >> >>> > >> of
>> >> >>> > >> myth
>> >> >>> > >> gear and drops.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> @stu apparently turn 2 enrage mode is patched even after they
>> >> >>> > >> said
>> >> >>> > >> it
>> >> >>> > >> was a
>> >> >>> > >> valid strat.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> On 21 Feb 2014 16:21, "lindsey kiviets" <
>> lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>> >> >>> > >> wrote:
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> I think ff has moved away frm i90 gear, and gone the dungeon
>> >> >>> > >> loot
>> >> >>> > >> way. I can
>> >> >>> > >> only get better armor by killing all ex primals. Or doing
>> coil.
>> >> Btw
>> >> >>> > >> how far
>> >> >>> > >> is the FC in financing the house.
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> ________________________________
>> >> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 13:04:57 +0200
>> >> >>> > >> Subject: Re: hi
>> >> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>> >> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> They're removing the weekly Myth cap in FFXIV 2.2
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> @LB
>> >> >>> > >> Told you Magi was good. Any anime that follows the "Power
>> Level
>> >> >>> > >> Loop"* is
>> >> >>> > >> bound to be interesting at least.
>> >> >>> > >> (*I made that up, but I'm sure there's a TV Trope entry for
>> it)
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >> "Wow, this dude is really strong! He can defeat anyone!!"
>> >> >>> > >> 5 episodes later
>> >> >>> > >> "WTF! This opponent is even stronger! Power Level 9000! Must
>> >> >>> > >> train
>> >> >>> > >> harder!"
>> >> >>> > >> 5 episodes later
>> >> >>> > >> "WTF!!! This opponent is even stronger!! Power Level 90000!!
>> >> >>> > >> Must
>> >> >>> > >> train
>> >> >>> > >> harder!!"
>> >> >>> > >> 5 episodes later
>> >> >>> > >> "WTF!!!! This opponent is even stronger!!! Power Level
>> 900000!!!
>> >> >>> > >> Must
>> >> >>> > >> train harder!!!"
>> >> >>> > >> 5 episodes later
>> >> >>> > >> "WTF!!!!! This opponent is even stronger!!!! Power Level
>> >> 900000!!!!
>> >> >>> > >> Must
>> >> >>> > >> train harder!!!!"
>> >> >>> > >> ....
>> >> >>> > >> Episode 50
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> "̴̹̮̔͝W̪̝̥͔͖̜͕͉͆̏̊̓̂̅T̑͒҉̹̦̤̳̱͚F̣̼̺̆̎ͥ̓̈́̀͘!̖̩̙͙͓͍͙̋́̅͋̂ͬͩͅ!̯̪̀̌ͨ̉̎͗̐͘!̷̬̥̱̳͉̖̿͊̿ͨ̊̒͑ͣ!̭̙͙͇̝̻̓͐͛!̴͍̦̝̊͌ͧ!ͬ҉҉͎͇̘̞̖̣
>> >> >>> > >> ̙̩̗͓͖̞̞̮̇ͪ̽ͯͩͫ̿͑
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> ̵̛͔͔̯̃͋̐ͬ̇ͫͨT̟͓̯̦̮͇͖ͮ͌ͣ̔̑ͫ̈ͅḣ̢̜̺͉̙͙̟i̩̹̳͈̥̠̤̱ͣ̈͋̚̕͝s͈͇̭̱̥̳̑̉͆̊ͫͯ͊̂̚͜͜
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ̷̷̫̯̹̘̺̮̺̗̙͋͗ͥ͞o̴̝͔͕̗̳͍̯͚̺͊ͬ̈ͨͤͣ͊͜p̧͎̞̬̳̩̞̲ͮ͜p̷͎͕̠͂̔ͣo̙͍̾̑ͨ̉̂̽̏̅͝ṇ̺͉̪̿ͩͬ̀ͥ͆̌͛̍͟e̞͇̜̻̙̮̟̪̊̓ͫ͐̔͊̽͗n͇̹̫̟̯̗̿̿̇͘t̷̯͆ͥ̕
>> >> >>> > >> ̞͎̩͋ͯ͌͐͌̾̇̈́i̡̠͈̜̖ͤͮ̀s͍̙͆̊̄͋͒͐͂̈́̀̕͠
>> >> >>> > >> ̨̝̭̯̟̫̓̉͟͠ȇ̕͏͚̻̫v͎̠̲̬͕̫̗̲̖ͪͭ͆͡͠ë̳̮̻̪̟̫̳̘́͒̊͐̅ň͙̬̩́
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ̧̱͇̮͂ͫ͂͛̿ͅs̸̫͚̭ͮ̋̒̐̓ͫͫt̸̊̿̋̕҉̫͎̫̟ȑ͇̫̩͙̳̦̩͈͛ͪ̓̄͗̓̓o̖̼̠̭͊̌͗ͯ̾ͅn̬͚̺͖̒̏̅g͓͉̮̤̺̝͉ͪ̔̅ͪ̐͝ě̤̲̩͙̻͓̍͒̆͟ͅr̙̩̺̪̹̞̎̊̋ͯ͋͒̾̅!̷̳̠̄̒ͪ!̱̰̜̩̣̖̉͞!͉̘͓͓͔̠͙̟̊͆̚!̶̼̜̜͓̹̙̭̫̲̔ͪ͜!̛̣͎͔͈̦̪̗͍ͭ̿͋̒!̙͓̳̞̭͛̏ͫ̈́̇̐̋ͣ
>> >> >>> > >> ̵̼̬̥̘͍͓͖̜̒͗̇̀̀ͤ̆
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ̢̧̯̬̺͔ͫͧ̄̉̀̋̆P̢̡̘͖̬͕̙͚̥ͫ̅̃̄̃ͤȯ̷͐͂ͣ̉ͪ̚҉͎̘͉̥̩̤w͌̈͊ͣ̌͑҉̴͙̣͍̙͔͈͠e̻̬̻͉̻̩̘ͬ͑ͩ̅ͫ̾ͬͦ͜͝ṟ̦̞̮̹͎̣̾ͬ̇̐ͥͦ̒͘
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ̇ͮ̋͏҉̪̺L̷̖̹͓̤͇͎͂͊̌̉̂̄̃ͮ̽eͩ͒̉ͧ̔̅̈́͋͠͏͉̰v̧̢͙͍̞̟̙̮ͪͯ̒̈̉ͫͅe̶̸͈̳̒̒́̆͐̍́ͪ̃̀l̹̝̮̞͍̫̟͖ͦ̔̍̅͆ͫ
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ̙̝̭̔̔̓͗̈̀͠9̴̛̤ͯ͒̕0͙͉͙̺̟͎ͣ0̜̤̓̃͐̾͌̋ͮ̍0̡̮̖̳͇̿̎͗0̧̲̣̫̑̒̏́!̵̵͇̼͇͆͛͊̉!̤̝̰̯͓̋̌͌͌̅̍̾͞!̘̞̪̰̥͖͚ͤ́̀!̨͖̲̳͎̟̑̏͗̉̽ͤ!̵̛̻̞̜͋̆̎ͨ̀!̲͚̟̜̃͛ͧ͝
>> >> >>> > >> ̖̖̫̻̖͂̈́́
>> >> >>> > >>
>> ̴͖͇̭͍͎̲̯̈́Ṁ̧̱̯̝̤͕̜̩̈́̋ͨ͠u̷̷̲͕̰̓ͨ̑̇̉ͥ͊̇̚͢s̨̺̙̩̪̹̹̘̞͂ͪ̅ͧ́t̠͎̃̉ͣ́̆̂̌͜͝
>> >> >>> > >> ̷̲̫͉̲̉͆̿ͩͮͥt̢̠̭̪̦̾r̵̨ͬ̌̅ͪ̅̾҉̠̻ą̧̾ͪ͂̈̄ͬ̑̈̚ͅi̴̸̳ͫ̌̕n̢̳̭ͦ̽͞
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >>
>> ͣͬ͞͏̨̣̮͕͖͓̫̙h̦̱̫͙͍̮͙ͤ̋ͅa̴̡͇͉̼̐̐ͫ̆ͪ͒ͅr̍ͤ҉͖̩̥͉̜͡d̸̛̥̻̻ͭ͆̔͊̌̅̏ę̪̰̣̲̩̔̇́̄ͅr̪̣̭ͧ̀̉͒̑̍̀͝͡ͅ!̴͎̳̙̰͍͍̠̈͠ͅ!̢̱̫̱̖̬̜̬͛ͨͮ̅ͯ!̧̗̙̠̮͆ͪ͊͜ͅ!̩̼̠̻̲͊̓̾̎̀͟!̧̯̖͓̮̰̲͚̺̠ͨͯͧ̈͆̚̚!̶͍̲̟͇͕̙̝͍̎̌͑̍̎ͨ͗ͧ̑͞"̡̦̬͕̰̘̝͓̱̄ͫ́
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > >>
>> >> >>> > ��z˛���m�m��^ �^N�' (!�)� ��
>> >> >>> > ���x��f��)�+-��i��0���zX���+��b��ܦ�
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >
>> >>
>> >
>>
>
  • Follow-Ups:
    • Re: hi
      • From: Nicholas Robertson-Muir

Other related posts: