[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Un recurs per aprendre les coses bàsiques de Linux que entra molt bé

  • From: Julio Amorós <jamoros@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 6 Jun 2016 19:54:37 +0200

+1

El dia 6 de juny de 2016, 18:51, Joan Carles Sambró Ortiz <jsambro@xxxxxxxx>
ha escrit:

Merci.!!
Bona aportació!!

El dia 6 de juny de 2016, 10:44, q2dg2b . <q2dg2b@xxxxxxxxx> ha escrit:

Hola
He trobat això : https://linuxjourney.com i he pensat que per començar
amb Linux pels nostres nanos els hi podria anar molt bé. És entretingut!
Vinga, adéu
--

*Joan Carles Sambró Ortiz*
 Departament d'informàtica

INS Baix Camp (Reus)

Tel. 977310953

Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Protegir
el medi ambient està també en les vostres mans. / Antes de imprimir este
mensaje, asegúrese que es necesario. Proteger a el medio ambiente está
también en sus manos. / Before printing this message, make sure you need
to. Taking care of our enviroment is everyones responsability.*AVÍS*

*AVISO*

*WARNING*

El present correu electrònic i fitxers adjunts són confidencials, essent
per a l'ús exclusiu del destinatari a dalt esmentat. Si vostè llegeix
aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'informem que està
totalment prohibida qualsevol divulgació, distribució o reproducció
d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui, ens torni el
missatge original a la direcció a dalt esmentada i esborri el missatge.

El presente correo electrónico y ficheros adjuntos son confidenciales,
siendo para el uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted
lee este mensaje y no es el destinatario señalado, le informamos que está
totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de
esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique, nos devuelva el
mensaje original a la dirección arriba mencionada y borre el mensaje.

This email and any attachments may contain confidential and privileged
information. If you are not the intended recipient, please notify the
sender immediately by return email, delete this email and destroy any
copies. Any dissemination or use of this information by a person other than
the intended recipient is unauthorised and may be ille
-- 
*“No hay puerta de atrás. Punto final. […] Si hubiera una puerta de atrás,
entonces entiendo que no podría decirlo por que es parte del secretismo, de
las normas que tengo que respetar para no hablar, pero le digo que no hay
puerta de atrás”*
Dorothee Belz, vicepresidenta de *Microsoft*

Other related posts: