[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] VPL: avaluador automàtic de programes; mòdul de Moodle

  • From: Moisès Gómez <iesmoises@xxxxxxxxx>
  • To: "cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx" <cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Feb 2014 18:41:14 +0100

Si que és interessant.

Porto temps darrera d'aconseguir quelcom semblant. El curs passat, un grup
d'alumnes DAW van realitzar com a projecte final amb aquest objectiu. No va
quedar del tot funcional però va permetre entendre millor els requeriments.

Darrerament he baixat, però, una mica els requeriments. A partir dels
avaluadors del curs de MongoDB, he començat a plantejar-me una aproximació
"més lleugera": un programa que els alumnes executin a la seva màquina i
que els ofereixi feedback sobre el seu programa (incloent una clau per
enviar-me en cas que hagi passat la prova)

De moment estic interessat en una solució java. Ja he començat a fer alguns
intents (darrerament amb no gaire disponibilitat de temps, ho reconec). Si
algú està interessat en participar-hi, guardo el poc que hi ha de moment
aquí <https://github.com/moiatgit/testexer>. Ja veureu que només hi ha
"tries" per poder compilar un .java i invocar el seu main() tot capturant
l'entrada i sortida (no me n'he sortit encara amb múltiples crides quan el
programa a provar fa servir un reader estàtic)

S'accepten donacions... de temps ;) així que estaré encantat si algú s'hi
vol afegir.
2014-02-18 17:47 GMT+01:00 q2dg2b . <q2dg2b@xxxxxxxxx>:

> I tant! No tenia ni idea que existís això! Gràcies!
>
>
> 2014-02-18 14:11 GMT+01:00 Josep Ciberta <josep.ciberta@xxxxxxxxx>:
>
> Merci. Molt interessant!!!
>>
>> Jo ho havia vist en aquests cursos MOOC, però no sabia si n'hi havia per
>> Moodle.
>>
>> Josep
>>
>>
>> 2014-02-18 11:55 GMT+01:00 Marc Nicolau <marc.nicolau@xxxxxxxxx>:
>>
>> Hola,
>>>
>>> Us escric per si a algú més li pot interessar... No sé si ja coneixeu
>>> l'eina...
>>>
>>> Fa temps que vaig al darrera d'un sistema que permeti als alumnes tenir
>>> una resposta immediata en la correcció dels seus programes. Els que feu
>>> mòduls de programació suposo que coincidiu en què en la introducció a la
>>> programació és molt important que els alumnes resolguin molts problemes de
>>> programació i que tinguin la solució ràpida per anar avançant en el seu
>>> procés d'aprenentatge.
>>>
>>> Des que el nostre centre participa en el concurs *ProgramaMe *que conec
>>> l'avaluador DomJudge <http://www.domjudge.org/>. Aquest any l'he
>>> implantat al centre per a poder fer un concurs intern i realment funciona
>>> molt bé amb els alumnes: es motiven molt i hi ha "piques entre ells". He
>>> estat buscant algun mòdul de Moodle que permeti fer les entregues del
>>> programes i siguin avaluats i qualificats automàticament amb DomJudge. En
>>> vaig trobar un, però no està adaptat per a funcionar amb Moodle 2....
>>>
>>> Finalment, després de cercar bastant, he trobat un sistema que funciona
>>> molt bé. Es tracta de VPL <http://vpl.dis.ulpgc.es/>(*Virtual
>>> Programming Lab*) . Està format per un mòdul Moodle + un servidor on es
>>> fan els enviaments i s'executen els programes. Accepta molts llenguatges,
>>> tals com: Ada, C, C++, C#, Fortran, Haskell, Java, Matlab/Octave, Pascal,
>>> Perl, PHP, Prolog, Python, Ruby, Scheme, Shell script, SQL i VHDL
>>>
>>> Les caracaterístiques principals (extretes del seu web):
>>>
>>> *Control de entrega*
>>>
>>> *Se dispone de diversas opciones para el control de las entregas de
>>> prácticas:*
>>>
>>> *Se puede limitar el periodo de entrega y es posible establecer desde
>>> cuándo se puede acceder a la descripción de la tarea a realizar.*
>>> *Se establece el número máximo de ficheros por entrega.*
>>> *Se puede indicar el tamaño máximo de cada fichero entregado.*
>>> *Para concretar mejor lo que debe entregar el estudiante, se pueden
>>> establecer los nombres de los ficheros a subir. Los ficheros con nombre son
>>> un requisito en la entrega, el resto de ficheros hasta llegar al máximo son
>>> opcionales.*
>>> *El mostrado, edición y subida de ficheros se puede restringir a las
>>> redes que se especifiquen y/o proteger con clave.*
>>>
>>> *Gestión de ficheros*
>>>
>>>  *Es posible editar los ficheros desde el propio navegador, para ello
>>> se emplea un editor de código applet Java componente del sistema.*
>>> *Se pueden establecer contenidos iniciales en los ficheros a entregar.
>>> Esto permite que si el alumno accede inicialmente al editor éste estará
>>> precargado con los contenidos establecidos.*
>>> *Se pueden visualizar los ficheros entregados mostrándose con resaltado
>>> sintáctico.*
>>>
>>> *Ejecución y evaluación de la práctica*
>>>
>>> *Se pueden definir "scripts" y programas para evaluar las entregas.*
>>> *Se puede ejecutar el programa con entrada y salida en una consola en el
>>> navegador.*
>>> *Los "scripts" y programas de evaluación y ejecución pueden basarse en
>>> otra instancia de VPL, tomando sus ficheros y añadiendo código a los
>>> scripts originales.*
>>> *Para acotar la ejecución de pruebas y programas, se pueden establecer
>>> límites a los recursos empleables en ejecución: tiempo, memoria, tamaño de
>>> ficheros y número de procesos.*
>>> *La filosofía del sistema de entrega de prácticas es que durante el
>>> periodo correspondiente se pueden realizar tantas entregas como se desee y,
>>> sólo después, el profesor hará un evaluación definitiva. Cada subida de
>>> ficheros es una entrega y cada modificación y guardado en el editor es otra
>>> entrega. El profesor evaluará la última. El sistema almacena un registro de
>>> entregas previas.*
>>>
>>> *Control de autoría*
>>>
>>> *Permite realizar búsquedas de las prácticas más similares.*
>>> *Se pueden añadir marcas de agua al código descargado.*
>>> *Se puede limitar la entrega y modificación de prácticas en el editor
>>> impidiendo el pegado externo de código.*
>>>
>>>
>>> Jo he estic provant i als alumnes els agrada i es motiven bastant... La
>>> feina important pel profe és la de pensar uns bons casos de prova.
>>>
>>> Podeu contactar amb mi si a algú li interessa implantar-lo al seu centre
>>> i vol un cop de mà...
>>>
>>> --
>>> =====================
>>> Marc Nicolau
>>> Institut Bosc de la Coma
>>> Olot
>>> http://www.infobosccoma.net
>>> =====================
>>>
>>
>>
>

Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] VPL: avaluador automàtic de programes; mòdul de Moodle - Moisès Gómez