[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Normativa repartiment mòduls

  • From: Marc Cargol Milan <marc.cargol@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 7 Oct 2013 17:40:22 +0200

Hola a tothom,

   Nosaltres també repartim els moduls com el nostre company en Ramon.
Conec d'un centre on el repartiment de mòduls va acabar a inspecció i
aquesta va decidir que el que havia de prevaldre era el criteri de
direcció. Aquest va ser... Ho sigui primer trien: Equip directiu,
catedràtics, funcionaris (per antiguitat i nota opos) i finalment els
interins per antiguitat... Sempre que sigui possible mantenint
l'especialitat. Va acabar amb molt mal rotllo.

   Pel que fa al rumor que inspecció posarà a tothom a fer els mòduls de la
seva especialitat conec un centre on ha passat però amb un matís. Hi ha
cicles on s'hi barregen especialitats molt diferents. A vegades hi ha gent
que agafa els mòduls en funció de l'horari i no de l'especialitat. Llavors
utilitzant un exemple que tots podem entendre seria com si un professor de
FOL fes Ofimàtica perquè sap fer anar bé el word i l'excel (cosa que no
hauria de passar ) i així pot venir sempre de matins. És lògic doncs
demanar que tothom estigui a la seva especialitat si penses que el dia de
demà aquesta persona es pot posar malalta i l'hauria de cobrir una persona
que no té perquè saber d'Ofimàtica. En el nostre cas (507 i 627) crec que
és un cas diferent.

Salut!
El dia 07/10/2013 13.43, "ALEJANDRO CASTAN SALINAS" <acastan@xxxxxxxx> va
escriure:

> Hola a tothom,
>
> Malgrat l'absurditat de l'existència de dos tipus de professors als cicles
> d'informàtica, "legalment" PT hauria de fer PT i PS hauria de fer PS.
>
> Les últimes notícies o rumors que tinc és que en tres cursos, durant el
> juliol inspeccionaran els centres (un 33% dels centres cada juliol), i
> posaran als PT a fer PT i als PS a fer PS, entre altres coses. Aquest
> procés va començar juliol passat.
>
> Fora d'aquí, que jo sàpiga ja no hi ha cap criteri per donar mòduls.
> L'únic criteri hauria de ser el sentit comú i la qualitat de la formació
> rebuda pels estudiants. És la direcció del centre i la inspecció del centre
> qui té l'autoritat per repartir mòduls i hores, dintre dels marges que
> marquen els reals decrets i els estatuts dels treballadors (especialitats,
> franja mínima de 12h per descans, no tenir franges lectives de més de 12
> hores, ...)
>
> No conec cap criteri que digui qui escolleix abans, etc.
>
>
>     Alex
>
>
>
> El dia 7 d’octubre de 2013 13.14, Carles Balbastre <
> cbalbastre@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> ha escrit:
>
>> Hola,
>>
>> Al nostre centre considerem absurda la existència de dos tipus de
>> professors als cicles d'informàtica. Potser en altres famílies tingui
>> sentit. No és, doncs, un criteri important per assignar matèries.
>>
>> --
>> Carles Balbastre
>> "All statements are equally true".- Jim Leonard
>> Res és real... a menys que es declari enter.-
>>
>>
>> 2013/10/7 Jesus Picornell Alsina <jesus.picornell@xxxxxxxxx>
>>
>>> Perdó, no he contestat la darrera pregunta.
>>> Nosaltres intentem respectar-ho al màxim, però, com que no es pot
>>> quadrar al 100%, habitualment hi ha 1 professor, màxim 2, que fan algun
>>> mòdul que no els tocaria per a la seva especialitat.
>>>
>>> Salutacions
>>>
>>> Jesús.
>>>
>>>
>>> El dia 7 d’octubre de 2013 13.05, Jesus Picornell Alsina <
>>> jesus.picornell@xxxxxxxxx> ha escrit:
>>>
>>> Hola Ramon
>>>>
>>>> A la documentació que pots trobar a:
>>>>
>>>> http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
>>>>
>>>>
>>>> Ho diu per cada cicle, per exemple a SMX ho diu a:
>>>>
>>>>
>>>> http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d5856770-ea2c-4b02-a8f6-ab9a35d446e9/DOGC_T_sistemes_microinformatics_xarxes.pdf
>>>>
>>>> A la pàgina 80
>>>>
>>>> Salutacions
>>>>
>>>> Jesús.
>>>>
>>>>
>>>> El dia 7 d’octubre de 2013 12.49, Ramon Casamajó Canals <
>>>> rcasamajo@xxxxxxxx> ha escrit:
>>>>
>>>> Hola,
>>>>>
>>>>> Algú sap si hi ha una normativa oficial respecte al repartiment de
>>>>> mòduls entre la plantilla de profes? Em podeu passar el link del BOE o el
>>>>> que sigui que ho digui?
>>>>>
>>>>> I en tot cas, com ho feu als vostres instituts?
>>>>>
>>>>> Gràcies.
>>>>> Ramon
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>
>>
>
>
> --
> Àlex Castán Salinas
> Institut Ausiàs March
> avinguda d’Esplugues, 38-42, 08034 Barcelona
> telèfon. 93-203-33-32 (tardes) , 689-46-56-36
>

Other related posts: