[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Exercicis de programació

  • From: Laura C <laura.centellas.c@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 29 May 2017 18:37:29 +0200

Jo vaig fer la opció A, perquè em va semblar que no entenia la opció B.
En fi que la opció b no s'ha de programar res només cal seguir aquesta
fórmula

És un sumatori d'i
[image: {\displaystyle \sum _{i=0}^{n}i=\sum _{i=1}^{n}i={\frac
{n(n+1)}{2}}}]

si resolts l'equació de 2n grau npow2/n + n/2 -x=n

n= -1/2 + sqrt(1/4+2x)

funcio nivells(int bitlles){
  return (-1/2 + sqrt(1/4+2bitlles))
}

o encara no he entès l'enunciat?

laura

El dia 29 de maig de 2017 a les 17:30, EDUARD LAFITTE RIBERA <
elafitte@xxxxxxxx> ha escrit:

I per quedar bé, el bruixot fa una modificació per minimitzar el nombre de
trajectes possibles.

És a dir, que sí a mig càlcul ja passes del cost mínim que tinguis fins
aquell moment, abandones aquell possible trajecte.

El 29 may. 2017 15:56, "Enric Mieza" <emieza@xxxxxxxx> escribió:

s'entén per "ruta òptima" aquella que minimitzi els costos calculats amb
la funció (c).
Aquesta ruta sempre serà en salts de 1 o de 2 embarcadors (pel tema
provisions).

Enric


2017-05-29 15:53 GMT+02:00 Enric Mieza <emieza@xxxxxxxx>:

Exercici A especialitat 507

El rei del Congo viatja pel riu més estupendu del seu país, d'embarador
en embarcador. Parteix del 1r, al naixement del riu, i només pot descendre
el riu, sense remuntar. Quan parteix d'un embarxador i, només pot anar al
i+1 o bé a, i+2 perquè ha de parar a agafar provisions.

El rei, molt aficionat a les mates, ha calculat el cost que li suposa
tots i cadascun dels viatges desde qualsevol embarcador: la funció que
permet calcular c(i,i+1) i c(i,i+2)

Li demana al màxim bruixot que realitzi un algorisme que li calculi la
ruta òptima entre l'inici (embarcador 1) i l'embarcador N, éssent E el
darrer embarcador i on 1 <= N <= E

Es demana especificar les estructures de dades necessàries per a poder
realitzar el càlcul.

Clarificar els algorismes típics i les modificacions que cal fer-los per
adaptar-los al nostre cas.

Codificar el programa en un dels llenguatges favorits del rei (com no,
C, C++, Java).

...i no sé si em deixo alguna cosa més...

Salut!

Enric2017-05-29 15:33 GMT+02:00 ESTER MARSAL ROCA <emarsal2@xxxxxxxx>:

Hola,

Aquí hi ha l'exercici de l'opció B de la part A del cos 507. És un
redactat aproximat del què recordo:

Les bitlles en un bowling es col·loquen en forma de triangle equilàter,
a cada fila hi ha una bitlla més que la fila anteriorEntrada

C N N...

On C és la quantitat de casos i N la quantitat de bitlles que cal
col·locar com a mínimSortida

Quantitat de files que tindrà el triangle, per cada casLa C és un valor entre 0 i 10.000 sense incloure el 0,

La N és un valor entre 0 i 10^9 sense incloure el 0.Es demana:

1. Indicar l'estructura de dades que es faran servir

2. Dissenyar l'algoritme en pseudocodi

3. Desenvolupar un mòdul significatiu en C, C++ o Java

4. Calcular el cost de l'algoritme

5. Màxima optimització (Cost 1)


Ester

El dia 29 de maig de 2017 a les 12:33, Joan Josep Ordinas Rosa <
jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> ha escrit:

per curiositat, podeu posar en comú els exercicis que us hagin posat
als opositors en l'exercici de programació?

JJOR

--
« Cap home segueix sent massa el que era quan es reconeix a si mateix.
»
Thomas Mann

--
Enric Mieza Sánchez
Departament d'Informàtica
Institut Esteve Terradas
C/ Bonavista, 70
(Cornellà de Llobregat)
Telf. 93 377 11 00
http://www.esteveterradas.cat ;<http://www.iesesteveterradas.com/>
--
Enric Mieza Sánchez
Departament d'Informàtica
Institut Esteve Terradas
C/ Bonavista, 70
(Cornellà de Llobregat)
Telf. 93 377 11 00
http://www.esteveterradas.cat ;<http://www.iesesteveterradas.com/>


Other related posts: