[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Nous currículums i 2x3 CFGS informàtica

  • From: Osqui <q2dg2b@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Jun 2020 18:01:01 +0200

La nostra solució és no implementar els nous currículums

Missatge de CARLES AÑO LUNA <cano@xxxxxxxx> del dia dc., 3 de juny 2020 a
les 18:00:

Hola!

Quines solucions heu trobat o heu pensat per a poder continuar oferint el
2x3 dels CFGS informàtica (penso, en el nostre cas en ASIX i DAW, però en
altres casos pot ser semblant), i que quadri amb els nous currículums?

En principi ara hi ha 4h a primer ASIX
MP5. Fonaments de maquinari
MP9. Implantació d'aplicacions web

i 4h a primer de DAW
MP3. Programació UF4-UF5-UF6
MP5. Entorns de desenvolupament

que no són comunes. Tampoc es poden passar fàcilment a segon ja que a
segon hi ha 25,48h setmanals, de les quals 8 o 9 seran del mòdul de
projecte. Si intentem distribuir el mòdul de projecte en dues tardes,
perquè d'aquesta manera no hagin de venir els alumnes DUAL ens queden unes
17h per la resta dels tres dies, que vol dir dos dies 6h i un dia 5h.
Llavors no es pot passar aquestes 4h a segon...

En el nostre cas tenim un primer comú (que fins ara anomenàvem ASIX1) i
llavors passaven a segon escollint si volien continuar en ASIX o canviar a
DAW (o sigui que teniem un primer i dos segons). Ara no veig clar com fer
això.

Idees? Suggeriments?

Salut!

Other related posts: