[cfinformatica-grup] Static Website Generators, The Next Big Thing.

  • From: Ermengol Bota <ermengol@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Nov 2015 10:09:16 +0100

Hola gent,

A l'assignatura de M08 Desplegament d’aplicacions web de DAW es toca el
tema de servidors web i també el tema de documentació i en aquesta àrea
vaig fer a classe un exercici pq. descobrissin els generadors de web
estàtiques (varem fer nanoc i mkdocs).

M'ha fet gràcia rebre un butlletí de recull de noticies, amb una noticia
que justament en parla, i molt bé!!!

Si algú no està al cas de que parlo l'article ho explica

Why Static Website Generators Are The Next Big Thing
http://www.smashingmagazine.com/2015/11/modern-static-website-generators-next-big-thing/

El butlletí de noticies és el de serverdensity, DevOps Newsletter

https://blog.serverdensity.com/devops-newsletter/


Apali, vagi bé!!!

--
* Ermengol *
*************************************************
* Els ordinadors no resolen problemes, *
* simplement executen solucions *
*************************************************

Other related posts: