[cfinformatica-grup] RA1 dels projectes finals

  • From: Olga Schlüter Martín <olga.schluter@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 11 Apr 2014 09:38:45 +0200

Hola a toth@m!

Us explico un petit dilema que tenim a l'institut en referència al projecte
final dels cicles. El RA1 és comú i s'entén que són continguts que
pertanyen als mòduls de FOL i EIE. Per altra banda, els DOGC diuen molt
clar que el projecte final és competència exclusiva del professorat
d'informàtica. Com resoleu aquest entrellat als vostres centres?

Des de direcció ens han dit que nosaltres hem de corregir-ho, i és clar que
nosaltres no tenim prou formació suficient per parlar d'obligacions fiscals
ni tipus de contractes, subvencions, etc.

Gràcies!

Olga

Other related posts: