[cfinformatica-grup] Pre-requisits o recomanacions?

  • From: Olga Schlüter Martín <olga.schluter@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 Nov 2014 19:04:42 +0100

Hola

Crec que aquest tema ja ha sortit en alguna altra ocasió, però no recordo
bé com va quedar. Tenim alumnes a 2on de DAW que han suspès M3 de primer
curs i que s'han matriculat de 2on de M3. Tenim escrits uns
"pre-requisits-recomanacions" que diuen que un alumn@ no pot matricular-se
de 2on de M3, M7 ni M12  si no té aprovat M3 de primer. El problema és que
no ens aclarim si aquests pre-requisits interns tenen valor legal, ja que
no són normativa del dep. d'Ensenyament. Així, és que no sabem ben bé amb
els alumnes que fan orelles sordes a aquests "pre-requisits-recomanacions".

Com ho feu vosaltres?

Gràcies!

-- 
OLGA SCHLÜTER
Departament d'informàtica

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers (Barcelona)
Tel:  +34 93 860 00 21
Fax:  +34 93 879 19 81
http://iescarlesvallbona.cat/

Other related posts: