[cfinformatica-grup] Portàtils o PC's de a l'aula

  • From: Roger Meix <roger.meix@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 15 Apr 2015 17:06:03 +0200

Hola a tothom,

Ens han comentat que hi ha alguns centres utilitzen portàtils propis del
alumnes enlloc de PC, que proporciona el centre, i els alumnes porten el
seu propi portàtil sempre que puguin.

Hem fet una petita llista amb els companys de l'institut d'avantatges i
inconvenients:

*PROS*:
- Menys manteniment
- Estalvi econòmic en renovació d'aules
- Responsibilitat de l'alumne amb el material
- Els alumnes poden continuar activitats a casa
- Invertir en infraestructura de xarxes i wifi.

*CONTRES*:
- Alumnes sense recursos per a tenir portàtil. Mesura correctora: Posar
ordinadors a disposició de l'alumne.
- Cost. Mesura correctora: Es pot abaratir fent una comanda conjunta, pels
alumnes que hagin.
- No tothom tindrà el mateix equip.

Algú de vosaltres, ens pot explicar la vostra experiència? Algun
avantatge/inconvenient que veieu vosaltres?

Moltes gràcies!--
Roger Meix
INS Vidal i Barraquer (Tarragona)

Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Portàtils o PC's de a l'aula - Roger Meix