[cfinformatica-grup] Per curiositat

  • From: Jordi Divins <jdivins@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 7 Jun 2016 13:29:20 +0200

Algú de vosaltres sap quin és el criteri per decidir si una assignatura la
pot impartir una especialitat o una altra?
Us passo una taula on diu a Sistemes microinformàtics i xarxes
l'especialitat requerida per realitzar la formació. PT vol dir professor
tècnic i PS professor de secundaria.
Com és que per donar Sistemes operatius en xarxa cal ser un PT i per Xarxes
locals un PS?

Gràcies per les respostes*Mòduls Professionals*

*Durada*

*Especialitat del cos de professorat**

Muntatge i manteniment d’equips

198

PT 627

Aplicacions ofimàtiques

165

PT 627

Sistemes operatius monolloc.

132

PT 627

Sistemes operatius en Xarxa

132

PT 627

Xarxes locals.

165

PS 507

Seguretat informàtica

132

PS 507

Serveis de xarxa

165

PS 507

Aplicacions web.

198

PS 507

Formació i orientació laboral

99

PS 505

Empresa i iniciativa emprenedora.

66

PS 505

Síntesi

99

PS 507,PT627,PS505

Anglès tècnic

99

PS AN


Jordi Divins¸.•

Other related posts: