[cfinformatica-grup] Re: Novetats

  • From: Xavi <fpeiris@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 24 May 2012 11:24:15 +0200

Hola Alejandro, això no és ben bé així... a veure, els crèdits ECTS a la universitat compten dins de les 25h el treball personal dels alumnes, per tant, dins de les 15 h ECTS a FP també hi va inclós el treball personal de l'alumne. Això és normal, perquè es presuposa que un alumne d'universitat té més feina a casa que un de FP.

Salutacions.
El 23/05/2012 13:09, Alejandro Castán Salinas escribió:
2012/5/22 ALEJANDRO CASTAN ha escrit:

Una cosa que m'estranya, a primera vista, és que a la universitat un crèdit
ECTS equival a 25 hores de treball, mentre que a ASIX han comptat un crèdit
ECTS per cada 15 hores lectives.

Entenc -potser m'equivoco- que un crèdit ECTS és universal i suposa la
mateixa càrrega de feina a tot arreu, a FP i Universitat. Vol dir això que 1
crèdit ECTS a ASIX suposarà que per cada 15 hores lectives hi ha unes 10
hores de treball personal a casa? Algú pot posar llum a aquest punt?

Jo mateix em responc:

efectivament els crèdits ECTS també compten el treball personal
necessari per assolir els conneixements o habilitats. Un crèdit ECTS
equival a un espai de 25 hores a 30 hores de feina. Això vol dir que
si a ASIX ens donen un crèdit ECTS per cada 15 hores lectives, estan
comptant que els nostres alumnes fora de l'institut treballen els
conneixements de 10 hores a 15 hores addicionals: més o menys l'alumne
fa una hora de feina a casa per cada hora de feina a l'institut.

(Però penso que a la Formació en Centres de Treball l'alumne no fa
feina addicional a casa, i llavors no seria addient comptar un crèdit
ECTS per cada 15 hores de FCT)

les universitats fan 60 crèdits ECTS per curs, el que equival a de
1500 a 1800 hores de treball de l'alumne per curs

nosaltres farem 138 crèdits ECTS en dos cursos.
Other related posts: